news        mail   location

 
 

Până m-am învățat să scriu numele „îngerului păzitor” al omului, Hipotalamusul, îl tot asemuiam cu dihania pădurilor tropicale, hipopotamul, superbă creatură a Domnului Dumnezeu!

 

Mai în glumă, mai în serios, făceam cunoștință cu unul din misterele, din construcția omului, această minune, și-mi face bucurie să tot scriu, amintind iubitorilor de cultură medicală, ceea ce ne-a lăsat scris Sofocle în Antigona, aproape acum trei mii de ani: „În lume-s multe mari minuni, minuni mai mari ca omul nu-s”!

Da! Și această minune supremă – omul – are un organ miracol, numit hipotalamus! Să ne obișnuim cu pronunțarea acestui instrument primordial de lucru și să învățăm câte ceva despre el în sine, și despre lucrarea sa definitorie!

Doamne, Dumnezeule, purtăm în ființa noastră taine – mistere de nedezlegat cu puterile noastre intelectuale. Așa că, acest misterios organ, ascuns în adâncimile creierului uman, din starea de inconștiență, ne aduce în fiecare sculare din somn, în starea de conștiență, starea normală. Savantul român, Alexandru Ciurea, ne arată în scrierile sale: „Conștiința pe care o are omul îl face superior tuturor vietăților din jur. Știe cine este, știe unde se află, știe cum se cumportă și cum funcționează... Omul este un subiect complex care se datorează acestei înțelegeri superioare menționate în filosofie, în artă, în literatură: „Cogito, ergo sum” – „Cuget, deci exist”. A menționat acest fantastic cugetător și filosof francez, Rene Descartes, în lucrarea sa intitulată: Discurs asupra metodei (1637), despre puterea creierului de a imprima în totalitate forța cerebrală prin care, conform doctrinei sale, individul uman conștientizează existența sa și a lumii înconjurătoare, pe care o recunoaște...Aceasta stă la baza întregii vieți spirituale a individului. Sunt două elemente în gândirea lui Descartes, care au rămas valabile până în ziua de astăzi: „Cogito, ergo sum” – „Cuget, deci exist”! Și al doilea, tot creierul spune: „Dobito, ergo cogito!” – „Mă îndoiesc, deci cuget!” Este primul mare mister al creierului, care denotă superioritatea ființei umane și a creierului. Niciuna dintre ființele din jurul nostru nu are o asemenea conștiință de sine, precum o are creierul uman!”

Suntem în permanent mister! Totul, în jurul nostru este o Taină!

Iar Taina Tainelor este Domnul Dumnezeu!

Calinic Argeșeanul

Semănătorul cu bucurie aruncă sămânța, cu toate că nu știe ce va culege. Cu atât mai bucuros se cade a fi acela care, în chip de ogor, cultivă Cerul. Dacă dați puțin cu bucurie, dați mult dând puțin; dacă dați mult cu întristare, acest mult se micșorează.
În ziua de 12.07.2024, s-a desfășurat în cadrul Protoieriei Mioveni, o nouă etapă a proiectului "Campionii Bucuriei Sociale", în care parohiile din Cercul nr. II pastoral: Dârmănești, Negreni, Piscani, Valea Nandrei, Valea Rizii, Păuleasca, Purcăreni, Micești, Tufanu cu Icoana și Troislav, au dăruit alimente familiilor cu venituri modeste.
Sectorul Învățământ și Activități cu Tineretul prin Biroul de Catehizare a organizat o activitate la parohia Bătușari din protoieria Curtea de Argeș.
Milostenia nu este compasiune pasivă și fără rezultat, ci gest activ prin care ne dovedim dragostea față de celălalt. Și în acest gest se ascunde o frumusețe rară, Dumnezeiască, deoarece "frumusețea milosteniei nu se măsoară după cantitate, ci după dărnicia sufletului" (Sfântul Ioan Hrisostom).
👉𝑛𝑢 𝑝𝑜𝑟𝑛𝑖𝑡̦𝑖 𝑠𝑖𝑛𝑔𝑢𝑟 𝑙𝑎 𝑑𝑟𝑢𝑚, asigurați-vă că aveți cel puțin doi parteneri de drumeție;
Stăm bine, ar răspunde un mucalit cu gesturi sumbre. Dacă am cugeta puţină vreme la această stare, numită aspru, neruşinare, am câştiga, nu numai preţuirea semenilor noştri, dar şi iubirea lui Dumnezeu.
Ce susținea sus și tare, acest filosof contradictoriu? Că „omul se naște liber și totuși pretutindeni este în lanțuri”.
În anul 1711, David Hume (1711-1776) s-a născut în Edinburgh – Scoția. Fiind un prunc precoce, a intrat la Universitatea din Edinburgh la vârsta crudă, de numai 12 ani, în jurul anului 1729. În acest răstimp, s-a ostenit să caute „un mijloc prin care să poată fi stabilit adevărul”, depunând un efort susținut.
Pentru ineditul ideii, vom reda, cu îngăduința dumneavoastră, câteva gânduri ale filosofului George Berkeley, din opera sa stufoasă: „Principiile cunoștinței omenești” sau „Tratat asupra principiilor cunoașterii omenești”, elaborată în anul 1710:
Ramura dragă filosofului episcop George Berkeley (1685-1753) a fost și a rămas Metafizica, abordând un idealism, care în vremea lui era mai greu de priceput, mai ales că A FI, însemna, după cum s-a mai spus, A FI PERCEPUT!

Informații de contact

phone Tel. / Fax: 0348401956;
arhiepiscopiaargesului @gmail.com

Prezentare

Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului este o eparhie din cadrul Mitropoliei Munteniei și Dobrogei a Bisericii Ortodoxe Române. Are sediul la  Curtea de Argeș și este condusă de Părintele Arhiepiscop Calinic Argeșeanul.

Social media

Sfanta Mucenita Filoteea, sinaxar