news        mail   location

 
 

Întru mulţi şi fericiţi ani, Înaltpreasfinţia Voastră!

În anul 1990, după ce Biserica a primit libertatea de a se exprima şi organiza conform vocaţiei sale, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât reînfiinţarea Episcopiei Argeşului, iar Preasfinţitul Calinic a fost ales şi întronizat pe 18 noiembrie Episcop al acestei eparhii. Mai exact, la 12 februarie 1990, Sfântul Sinod a decis reînfiinţarea Episcopiei Argeşului, cu jurisdicţie peste judeţele Argeş şi Teleorman. Ca locţiitor de episcop, la 4 aprilie 1990, a fost numit arhiereul vicar Calinic Argatu Argeşeanul, ales episcop eparhiot în 27 septembrie 1990 şi înscăunat la 18 noiembrie 1990.

Astăzi,  trimitem, prin rugăciuni, laudă şi mulţumire lui Dumnezeu, Cel Care Şi-a arătat mântuitoarea purtare de grijă prin aşezarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic la conducerea Eparhiei Argeşului şi Muscelului, revărsând, astfel, numeroase binecuvântări peste poporul Său cel credincios aflat în Vatra lui Neagoe Basarab.

Cunoscând bine faptul că episcopul are mai întâi datoria sfântă de a păstra cu fidelitate integritatea mesajului evanghelic şi că această comoară a dreptei credinţe nu trebuie îngropată sau pusă sub obroc, ci trebuie transmisă mai departe, Arhiepiscopul Calinic a fost și este precum acel cărturar din Evanghelie care este asemănat unui om gospodar ce scoate din vistieria sa învăţături noi şi vechi ( Matei 13, 52).
Vrednic urmaş al Sfinţilor Apostoli, autentic mărturisitor şi trăitor al Ortodoxiei, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic arată prin exemplul personal, prin predici şi prin scrieri, ce înseamnă vieţuirea întru Hristos şi cum se cade ortodoxului să se raporteze la sine, la Dumnezeu şi la ceilalţi oameni.

În toate demnităţile şi posturile deţinute, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic a avut o extrem de bogată activitatea pastoral-misionară. A iniţiat restaurarea bisericilor parohiale în care a slujit. La bisericile mănăstirilor Sinaia, Cernica, Brâncoveni, Bistriţa, Clocociov, Curtea de Argeş, Aninoasa, Văleni, Robaia, Nămăieşti, Cetăţuia Negru-Vodă, Glavacioc, Cotmeana, Trivale, Negru-Vodă, care necesitau lucrări de reparaţii sau restaurări, s-a îngrijit îndeaproape pentru începerea, executarea şi finalizarea lucrărilor. Atât ca arhiereu vicar al Râmnicului şi Argeşului, ca episcop al Argeşului şi Teleormanului şi al Eparhiei Argeşului şi Muscelului s-a ocupat îndeaproape de mănăstiri, schituri şi biserici, iniţiind şi coordonând sute de şantiere de restaurare şi construire de noi mănăstiri şi biserici în judeţele Argeş, Vâlcea, Olt şi Teleorman. A iniţiat şi a coordonat ridicarea bisericilor mănăstirilor: Sfântul Ilie – Piscul Negru, Transfăgărăşan, Sfântul Calinic – Călineşti, jud. Argeş, Intrarea în Biserică a Maicii Domnului – Ciocanu, bisericilor din parcul Mănăstirii Argeşului: Bunavestire, Intrarea în Biserică a Maicii Domnului şi Acoperământul Maicii Domnului; Schimbarea la Faţă; Paraclisul Sfântul Calinic de la mănăstirea Slănic, Sfântul Gheorghe – Cracăul Negru, Paraclisul eparhial Sfântul Calinic şi Sfânta Filoteia din cadrul Centrului Eparhial; mănăstirea Sfântul Ioan – Corbeni şi al sutelor de biserici din eparhie de care s-a ocupat în mod direct cu lucrările de restaurare, consolidare şi repictare.

Membru al Uniunii Scriitorilor din România începând cu anul 2006, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Calinic a scris şi a publicat mai multe cărţi, studii, articole sau monografii despre personalităţi şi evenimente din viaţa Bisericii noastre, în care adesea a scos în evidenţă bogăţia, prospeţi-mea şi actualitatea credinţei ortodoxe, dintre care amintim: „Istoria sfintelor mănăstiri Cernica şi Căldăruşani”, lucrare diortosită şi transliterată, Bucureşti, 1988; Bucuria lecturii, Editura Dacia, 1989 (ed. a 2-a); „Cruci de piatră”, Piteşti, 1999, în colaborare cu Dl. Grigore Constantinescu; „Pace şi bucurie cu Brâncuşi”, editura Dacia, 2001 (ediţii în limbile română, engleză şi franceză); „Întrebări profane, lămuriri duhovniceşti”, Piteşti, 2001; „Frumuseţea lumii văzute”, editura Dacia, 2002; „Brâncuşi şi Psalmul creaţiei” (română, italiană, franceză şi engleză), editura Anastasia, 2003; „Sfântul Voievod Ştefan cel Mare între Cer şi genune”, Cluj, 2004; „Sfântul Voievod Ştefan cel Mare în Cetatea Basarabilor, 500 de ani de la trecerea în eternitate”, coautor, Editura Dacpress, 2004; „Albinele fac politică”, Editura Dacpress, 2004; „Patriarhul biblic” (română, italiană şi engleză), Editura Episcopiei Argeşului şi Muscelului, 2005; „Gurie Grosu, Jurnalul unui Mitropolit”, Editura Dacpress, 2005; „Traista cu stele”, Editura Episcopiei Argeşului şi Muscelului, 2005; „Veşnicia de zi cu zi”, Editura Curtea Veche, 2006; „Biserica Neamului în pumnii tiranului”, Editura Dacpress, 2006; „Să ne salvăm de la un nou holocaust asupra libertăţilor românilor”, Editura Dacpress, 2006; „Fereastra lui Iorga”, Editura Episcopiei Argeşului şi Muscelului, 2007; “Mersul printre stele”, Editura Episcopiei Argeşului şi Muscelului, 2007; „Sfântul Voievod Neagoe Basarab, Domnul Ţării Româneşti”, coautor, Editura Episcopiei Argeşului şi Muscelului, 2008; „Iubirea nemuritoare a lui Dumnezeu”, Editura Episcopiei Argeşului şi Muscelului”, 2009, „Legenda Meşterului Manole, coordonator, Editura Episcopiei Argeşului şi Muscelului, 2009, „Toată vremea-şi are vreme, Vol. I” (două ediţii) Editura Arhiepiscopiei Argeşului şi Muscelului, 2010, „Toată vremea-şi are vreme”, Vol. II, Editura Arhiepiscopiei Argeşului şi Muscelului, 2010, „Istoria Arhiepiscopiei Argeşului şi Muscelului”, Editura Arhiepiscopiei Argeşului şi Muscelului, 2010, „Toată vremea-şi are vreme, Vol. III,” Editura Arhiepiscopiei Argeşului şi Muscelului, 2011, „Istoria Arhiepiscopiei Argeşului şi Muscelului, ediţia a II-a revăzută şi adăugită”, Editura Arhiepiscopiei Argeşului şi Muscelului, 2012. A coordonat, în numele Eparhiei Argeşului şi Muscelului, editarea primei ediţii a operei integrale a Patriarhului Iustin Moisescu din care au apărut în perioada 2003-2004, la editura Anastasia, următoarele cărţi: „Ierarhia bisericească în epoca apostolică”; „Evagrie din Pont”; „Sfânta Scriptură şi interpretarea ei în opera Sfântului Ioan Hrisostom”; „Activitatea Sfântului Apostol Pavel în Atena”; „Dosoftei Mitropolitul şi alte scrieri”; „Hr. Andruţos – Simbolica; Omilii arhiereşti”; „Cuvântări ecumenice”. Opera literară a Înaltprea-sfinţitului Părinte Calinic, dincolo de metoda şi stilul original, are şi valoare sapienţială. Observaţiile morale, presărate cu vorbe de duh din înţelepciunea cea bătrână a poporului român, invită la bucuria lecturii, la dialog interior şi comuniune între generaţii.

Cu binecuvântarea şi sub coordonarea Înaltpreasfinţiei Sale s-a tipărit la Editura Eparhiei Argeşului şi Muscelului, în septembrie 2009, volumul „Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie”, ediţia completă, conţinând versiunea românească de la Curtea de Argeş din secolul al XVII-lea, fragmentele păstrate din originalul slavon în facsimil, transcrierea şi traducerea lor de acad. Gheorghe Mihăilă. În anul 2012, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Calinic a fost tipărit volumul „Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie, versiunea de la Curtea de Argeş, secolul al XVII-lea”, în limba română şi traducerea în limba engleză, la Editura Arhiepiscopiei Argeşului şi Muscelului.

Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic s-a îngrijit îndeaproape de canonizarea sfinţilor din Eparhie. Astfel, s-a ocupat de diortosirea, realizarea slujbelor şi tipărirea cărţilor cu viaţa, slujba şi acatistul Sfântului Iachint de la Vicina, primul mitropolit al Ţării Româneşti, a Sfântului Neagoe Basarab, Voievodul Ţării Româneşti, a Sfântului Cuvios Ioanichie Schimonahul de la Mănăstirea Cetăţuia Negru-Vodă. De asemenea, Înaltpreasfinţia Sa s-a ocupat de diortosirea vieţii şi a slujbei Sfintei Muceniţe Filoteia, ale cărei Sfinte Moaşte sunt în Mănăstirea Curtea de Argeş. Munca asiduă în propovăduirea Sfintei Evanghelii, pe tărâm cultural-misionar şi administrativ, în armonie cu ceea ce este plăcut lui Dumnezeu şi oamenilor a făcut ca Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, sub preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, să ridice, în anul 2009, Episcopia Argeşului şi Muscelului la treapta de Arhiepiscopie, iar Preasfinţia Sa să fie numit Arhiepiscop al Argeşului şi Muscelului. 


Manifestarile dedicate proclamarii locale a canonizarii sfinţilor Iachint, Mitropolitul Tarii Romanesti, Neagoe Voda Basarab si Ioanichie cel Nou de la Muscel,precum si ridicarea Episcopiei Argesului si Muscelului la treapta de Arhiepiscopie. 26 septembrie 2009

video


Să-i mulţumim lui Dumnezeu pentru toate binefacerile revărsate asupra Înaltpreasfinţiei Sale! Aşa cum de fiecare dată la săvârşirea fiecărei liturghii îl rugăm pe Bunul Dumnezeu, şi acum Îi cerem: „Întâi pomeneşte, Doamne, pe Înaltpreasfinţitul Arhiepiscopul nostru Calinic, pe care-l dăruieşte sfintelor Tale biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învăţând cuvântul adevărului Tău”.

Să ne păstoriți întru mulţi şi fericiţi ani, Înaltpreasfinţite Părinte Calinic! Ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos, „Păstorul Cel Bun“ (Ioan 10, 11) şi  „Arhiereul mărturisirii noastre“  (Evrei 3, 1) să vă dăruiască în continuare aceeaşi dragoste şi aceeaşi râvnă sfântă pentru Biserică şi Neam!

 viniet red

Informații de contact

phone Tel. / Fax: 0348401956;
arhiepiscopiaargesului @gmail.com

Prezentare

Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului este o eparhie din cadrul Mitropoliei Munteniei și Dobrogei a Bisericii Ortodoxe Române. Are sediul la  Curtea de Argeș și este condusă de Părintele Arhiepiscop Calinic Argeșeanul.

Social media

Sfanta Mucenita Filoteea, sinaxar