news        mail   location

 
 

Chemarea la lucrarea profetică a lui Ioil a fost în perioada anilor 810-750 î. H., iar numele Ioil înseamnă: „Iahve este Dumnezeu”, el fiind originar din Regatul de Sud (Iuda), acolo desfăşurându-şi activitatea.

Ioil a avut un orizont universal deşi lucrarea lui s-a mărginit la regatul Iuda şi Ierusalim. Cartea lui cuprinde patru capitole unde acesta scrie despre invazia lăcustelor (în primele două capitole) şi ziua Domnului şi judecata (în ultimele două capitole).

Despre invazia lăcustelor, în chip alegoric, putem spune că poate fi interpretată ca fiind invazia unor neamuri păgâne peste „poporul ales”.

Ceea ce este remarcabil pentru exegeţi, rămâne vestirea revărsării Duhului lui Dumnezeu peste toate categoriile de oameni. Astfel, putem spune că Harul lucrează în Biserica universală a Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru aceasta, Ioil a fost numit „profetul Cincizecimii”, aşa cum reamintea Sfântul Petru când a ţinut prima cuvântare după Pogorârea Duhului Sfânt: „Şi va fi ca după acestea, Eu voi turna din Duhul Meu peste tot trupul; şi fiii voştri şi fiicele voastre vor profeţi, bătrânii voştri vise vor visa, şi tinerii voştri vedenii vor vedea. Şi în zilele acelea „Eu peste robi şi peste roabe voi revărsa din Duhul Meu şi minuni voi face sus în cer şi semne pe pământ.”1

Dacă poporul se va îndrepta, profetul Ioil transmite mesajul său precum urmează: „Şi veţi mânca şi vă veţi sătura şi numele Domnului îl veţi lăuda, căci El este Dumnezeul vostru, cel ce cu voi a săvârşit minuni; şi ruşinat nu va mai fi poporul meu în veac şi veţi cunoaşte că Eu sunt în mijlocul lui Israel.”2

Dacă împlinim poruncile lui Dumnezeu, El va rămâne de-a pururi în mijlocul nostru!

Calinic Argeșeanul

1 Ioil 3, 1-3

2 Ioil 2, 26-27

Informații de contact

phone Tel. / Fax: 0348401956;
arhiepiscopiaargesului @gmail.com

Prezentare

Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului este o eparhie din cadrul Mitropoliei Munteniei și Dobrogei a Bisericii Ortodoxe Române. Are sediul la  Curtea de Argeș și este condusă de Părintele Arhiepiscop Calinic Argeșeanul.

Social media

Sfanta Mucenita Filoteea, sinaxar