news        mail   location

 
Milostenia nu este compasiune pasivă și fără rezultat, ci gest activ prin care ne dovedim dragostea față de celălalt. Și în acest gest se ascunde o frumusețe rară, Dumnezeiască, deoarece "frumusețea milosteniei nu se măsoară după cantitate, ci după dărnicia sufletului" (Sfântul Ioan Hrisostom).
În perioada Postului Mare, în majoritatea bisericilor ortodoxe se săvârșește Taina Sfântului Maslu. Este una dintre cele șapte Sfinte Taine ale Bisericii noastre, prin care întreaga comunitate a credincioşilor se roagă pentru cei bolnavi, care la rândul lor primesc binecuvântarea Harului Duhului Sfânt în vederea tămăduirii de bolile sufletești și trupești. Tot prin această sfântă taină, credincioşii care se ung cu untdelemn sfinţit primesc iertarea păcatelor.
Sectorul Învățământ și Activități cu Tineretul - Biroul de catehizare, al Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului, a organizat o activitate catehetică la Scoala Gimnazială Lăzărești.
Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului, Sectorul Învățământ și Activități cu Tineretul - Biroul de Cateheză, a organizat în cadrul parteneriatului „Școală și Biserică” la Parohia Popești-Căteasca din Protopopiatul Topoloveni mai multe activități educațional - catehetice, încadrate în tematica Concursului Național Catehetic „Hristos - Cuvântul care vindecă”.
Faptele milosteniei nu se apreciază numai după mulțimea materială, ci mai ales după dispoziția unei inimi miloase care vede în sărăcia aproapelui propria sa lipsă.
În istoria zbuciumată a omenirii, glasul conştiinţei, libertatea harică şi virtuţile în cunună de aur pe frunţile ostenitorilor, toate acestea la un loc nu vor putea învinge şi nici elimina suferinţa!
Cred că pentru cititorii argeșeni și cei care ar mai binevoi a citi, dacă au timp, este necesar a zice câteva cuvinte despre Sfântul Ierarh Calinic, cel care a fost stareț al Cernicăi, lângă București, iar din 1850, Episcop al Eparhiei Râmnicului Noului Severin, adică episcopul întregii Oltenii de azi care cuprinde județele Olt, Vâlcea, Dolj, Mehedinți și Gorj.
În scrisoarea a XIV-a, adresată de Rene Descartes, în 4 august 1645, din localitatea Egmont, Principesei Elisabeta, îi propune să citească o carte prețioasă, scrisă de Seneca, De Vita Beata (Despre viața fericită); aceasta pentru reputația autorului și la demnitatea conținutului.
Ca să înțelegem mai limpede gândirea lui Rene Descartes, cred că este potrivit să prezentăm harnicilor cititori și câteva pasaje din cartea tipărită în 1641, Meditații despre Filosofia primă!
Acest mare savant, Rene Descartes, a trăit la începutul secolului al XVI-lea (1596-1650), într-o lume care i se părea iluzorie, și pentru a-și stabili sieși, mai ales, faptul de a fi sigur de stabilitatea convingerilor sale, el recurge la ceea ce se poate numi „metoda îndoielii”.

Informații de contact

phone Tel. / Fax: 0348401956;
arhiepiscopiaargesului @gmail.com

Prezentare

Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului este o eparhie din cadrul Mitropoliei Munteniei și Dobrogei a Bisericii Ortodoxe Române. Are sediul la  Curtea de Argeș și este condusă de Părintele Arhiepiscop Calinic Argeșeanul.

Social media

Sfanta Mucenita Filoteea, sinaxar