news        mail   location

 
 

În conformitate cu prevederile Metodologiei pentru obținerea gradelor profesionale în preoție de către personalul clerical, Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului organizează Examenul de Capacitate Preoțească, sesiunea martie a fiecărui an. Examenul se va desfășura în sala de ședințe a Protoieriei Pitești și va consta din examen psihologic, probă scrisă și examen oral, conform Regulamentului de numire și transferare a clerului și a Metodologiei elaborată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Metodologia Examenului de capacitate preoțească și tematica examenului (Ghid practic pentru examenul de capacitate preoțească), se pot consulta pe site-ul Patriarhiei Române.
Înscrierea candidaților se face la Centrul Eparhial în perioada 15 februarie – 15 martie, prin depunerea la Secretariat a următoarelor acte într-un dosar cu șină:

– cerere adresată Chiriarhului pe formular tip – vezi anexa model.pdf ; model.doc;

– recomandare de la preotul paroh, dată în numele Consiliului Parohial;

– copie a Diplomei de absolvire a Seminarului (Certificatul de atestare a competențelor) și copie a Diplomei de Licență în Teologie, specialitatea Teologie pastorală și copie de pe Foaia Matricolă, pentru licențiați (sau adeverință de absolvire în locul Diplomei de Licență), pentru absolvenții licențiați din acest an;

– copii ale actelor de studii: master, doctorat și foile matricole;

– Curriculum Vitae actualizat;

– declarație pe propria răspundere că nu are impedimente la hirotonie (de natură medicală, canonică, morală), pe formular tip – vezi anexa model.pdf ; model.doc.

Informații de contact

phone Tel. / Fax: 0348401956;
arhiepiscopiaargesului @gmail.com

Prezentare

Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului este o eparhie din cadrul Mitropoliei Munteniei și Dobrogei a Bisericii Ortodoxe Române. Are sediul la  Curtea de Argeș și este condusă de Părintele Arhiepiscop Calinic Argeșeanul.

Social media

Sfanta Mucenita Filoteea, sinaxar