news        mail   location

 
 

În lumina hotarârilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române întrunit în sedinta de lucru din luna martie 2008,

având pe agenda de zi analizarea statutului de cleric în vederea întaririi disciplinei canonice, înstiintam clerul din cuprinsul Eparhiei Argesului si Muscelului, spre luare la cunostinta si împlinire ca, – potrivit prevederilor Sfintelor Canoane 15 Apostolic, 15 si 16 al Sinodului I Ecumenic si 6 al Sinodului IV Ecumenic,

privind slujirea clericilor în alte parohii decât cele încredintate si masurile care se impun în astfel de cazuri; – tinând cont de normele juridice ale Statutului pentru Organizarea si Functionarea Bisericii Ortodoxe Române (art. 51, alin. 2 – „parohul, preotii si diaconii slujitori, precum si personalul bisericesc neclerical sunt datori sa locuiasca în parohie”; art. 123, alin. 6 – „într-o parohie, prezenta frecventa a unor clerici de mir sau de manastire din afara parohiei, pentru activitati pastorale si misionare, este îngaduita numai cu aprobarea chiriarhului locului”), Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a adoptat o serie de masuri pentru întarirea disciplinei canonice, statutare si regulamentare în vederea prevenirii cazurilor de preoti care activeaza în alte eparhii fara acordul chiriarhilor respectivi.

La propunerea Comisiei canonice, juridice si pentru disciplina, Sfântul Sinod a hotarât:

1. Fiecare eparhie, prin autoritatile bisericesti abilitate, sa identifice preotii care, apartinând altor jurisdictii canonice, slujesc în jurisdictia ei fara aprobarea chiriarhului locului.

2. Clericii aflati în aceasta situatie vor fi înstiintati ca în cel mai scurt timp sa se întoarca în eparhia sub ascultarea canonica a careia se afla, despre aceasta urmând a fi informati si ierarhii de care apartin. În caz contrar, chiriarhul eparhiei pe teritoriul careia au fost identificati, va anunta chiriarhul eparhiei din care provin clericii respectivi ca se va începe procedura trimiterii în judecata bisericeasca a acestora.

3. Se va aduce la cunostinta clericilor care primesc la slujba clerici din alta eparhie sau parohie, fara aprobarea chiriarhului locului, ca vor fi sanctionati, mergându-se pâna la depunerea din treapta preotiei sau caterisire.

4. Preotilor care au domiciliul pe teritoriul altei parohii decât cea la care slujesc, le este interzisa cu desavârsire oficierea oricarei slujiri apartinând întregii lucrari preotesti, fara aprobarea chiriarhului locului, cu exceptia cuminecarii grabnice pentru cei aflati în pericol de moarte.

5. Clericii care sunt navetisti, nelocuind în parohiile de slujire, vor fi înstiintati, în scris, ca persistând în aceasta stare li se vor aplica pedepsele regulamentare, pâna la intrarea în rânduiala canonica.

6. Clericul care nu se împartaseste, vreme îndelungata, la altarul pentru care a fost hirotonit, sau numit statutar (cu exceptia cazurilor pentru care exista motive întemeiate sau binecuvântarea chiriarhului locului), sa fie depus din treapta.

7. Clericii aflati în concediu (medical sau de odihna), în calatorie sau, din dispozitia autoritatilor bisericesti abilitate, în alta eparhie decât cea sub jurisdictia careia se afla, poate fi primit sa slujeasca si sa se împartaseasca, doar daca prezinta documente care sa-i justifice prezenta în acel loc.

Preot Dan OBROCEA,
Consilier Administrativ Bisericesc

Informații de contact

phone Tel. / Fax: 0348401956;
arhiepiscopiaargesului @gmail.com

Prezentare

Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului este o eparhie din cadrul Mitropoliei Munteniei și Dobrogei a Bisericii Ortodoxe Române. Are sediul la  Curtea de Argeș și este condusă de Părintele Arhiepiscop Calinic Argeșeanul.

Social media

Sfanta Mucenita Filoteea, sinaxar