news        mail   location

 
 

Scurt istoric

În primăvara anului 1997 a debutat acţiunea de construire a unui lăcaş de cult în incinta Spitalului Judeţean Piteşti, cu aprobarea şi Înalta binecuvântare a Prea Sfinţitului Calinic Episcopul Argeşului şi Muscelului, înregistrată la registratura Sfintei Episcopii a Argeşului şi Muscelului cu Nr.1015/17 iunie 1997, şi cu acordul Conducerii Spitalului Judeţean Piteşti, la acea vreme,

Dir. Elefterescu Venera, înregistrat la Nr. 2857/9 mai 1997 la registratura Spitalului, iar finalizarea s-a făcut prin încheierea unei Convenţii civile între părţi, respectiv Spitalul Judeţean şi Episcopia Argeşului, înregistrată la Grefa Judecătoriei Piteşti în Registrul de transcripţiuni cu Nr. 2024 din 12 martie 1998, făcând astfel reală împreuna-lucrarea celor două instituţii: Biserica şi Spitalul.

Între anii 1998 – 1999 s-a încheiat documentaţia necesară începerii lucrărilor de construcţie a bisericii din incinta spitalului, respectiv a: Certificatului de Urbanism Nr. 260 din 07 aprilie 1998, după care a urmat întocmirea proiectului lucrării, aprobat de Chiriarhul locului şi depus la Primăria Municipiului Piteşti pentru obţinerea Autorizaţiei de Construcţie. Autorizaţia de Construcţie a fost obţinută în data de 15.10.1999 cu Nr. 833.

În data de 14 Mai 2000 Prea Sfinţitul Calinic a oficiat slujba de sfinţire a pietrei de temelie a Bisericii Spitalului Judeţean Argeş, Piteşti, iar la data de 22.12.2002 s-a săvârşit prima Sfintă Liturghie în noul aşezământ.

Între anii 2003-2004 s-a realizat catapeteasma bisericii cu sprijinul a două doamne doctor cărora le mulţumim. Între anii 2004-2006 s-a realizat pictura interioară, în tehnica „fresco” de către pictorul Constantin Ciubuc din Curtea de Argeş. Între anii 2004-2008 s-a construit în imediata vecinătate a bisericii o frumoasă clopotniţă care astăzi deserveşte şi nevoile administrative ale Parohiei noastre.

În anul 2007, cu sprijinul Consiliului Judeţean Argeş, s-a realizat transferul dreptului de folosinţă asupra terenului pe care se află biserica şi clopotniţa în suprafaţă de aproximativ 2600 mp., către Episcopia Argeşului şi Muscelului.

Considerăm că de acum încolo Sfântul Lăcaş este deschis şi persoanelor din afara Spitalului care locuind în apropiere sau vizitând pe cei bolnavi, vor dori să se închine lui Dumnezeu cel în Treime lăudat şi Sfântului Pantelimon, ocrotitorul celor bolnavi, al cadrelor medicale şi al medicilor. De fapt aici nu este vorba numai de o biserică, ci de un complex ce cuprinde în acest moment şi o fundaţie de luptă împotriva avorturilor şi care va fi completat cu o capelă mortuară care vor conduce la buna desfăşurare a activităţii pastoral-misionare şi cultural-gospodăreşti. Toate acestea au putut fi realizate Datorită ajutorului neîntrerupt pe care l-am primit din partea Sfintei Episcopii a Argeşului şi Muscelului, prin Departamenul de Constructii şi Patrimoniu, condus de Prea Cuviosul Părinte Consilier Caliopie Ichim.

Dorim ca această lucrare dinamică a Bisericii să se prelungească în anii următori, considerând prin aceasta că şi misiunea preoţilor trebuie să fie una sinergetică ce se adresează credincioşilor în toate vremurile şi locurile.

Mulţumim tuturor sponsorilor persone fizice şi juridice care prin gestul lor de a ajuta la construirea acestui aşezământ au arătat dragoste necondiţionată faţă de Domnul Iisus Hristos şi Casa Slavei Sale.

Activitatea pastorală

Activitatea de asistenţă religioasă aici a început în luna februarie a anului 1997 şi este concretizată astăzi prin vizitarea şi consilierea bolnavilor, susţinerea unor convorbiri duhovniceşti în fiecare salon şi la cererea acestora; administrarea Sfintei Taine a Euharistiei (Împărtăşania) precedată de Sfânta Taină a Spovedaniei, precum şi Taina Sfântului Maslu.

Această acţiune se desfăşoară în fiecare zi de luni până vineri, între orele 13.00 – 17.00.

Bolnavii şi cadrele medico-sanitare pot participa la slujbele care se oficiază în Biserica din parcul Spitalului Judeţean. Astfel, în fiecare zi începînd cu orele 8:00 se săvârşeşte Sfânta Liturghie; Acatist în zilele de miercuri începând cu orele 17:00; Taina Sfântului Maslu vinerea între orele 17:00-19:00; iar în zilele de sâmbătă se oficiază Sfânta Liturghie şi slujba parastasului pentru cei răposaţi.

Biserica – este situată în spatele spitalului, cu intrarea principală dinspre piaţa Găvana, şi o intrare secundară pe poarta de acces a spitalului. Se află la o distanţă de spital de 20 m. Bolnavii din spital, cei care se pot deplasa, personalul medico-sanitar, precum şi orice credincios ce se află în trecere sau în vizită la spital, pot participa la slujbele zilnice ce se ţin în biserică.

Amplasamentul bisericii oferă posibilitate credincioşilor care locuiesc în apropiere să participe activ şi constant la viaţa bisericii şi s-o susţină. Cei ce se bucură de existenţa acestui lăcaş de cult sunt bolnavii internaţi la spital, personalul medico-sanitar şi tehnic al spitalului, precum şi toţi credincioşii ce păşesc pragul acestei biserici şi credincioşii creştini ortodocşi care locuiesc în apropierea spitalului şi doresc să participe la viaţa Bisericii din incinta Spitalului Judeţean din Piteşti.

Prin întregul program liturgic din duminici şi sărbători sau de peste săptămână, prin administrarea Sfintelor Taine şi ierurgii, prin desfăşurarea de ore duhovniceşti, prezenţa preoţilor în spital se dovedeşte benefică atât celor suferinzi, cât şi cadrelor medicale.

Activitatea caritativ-filantropică este definită de următoarele acţiuni: • Strângerea de fonduri pentru ajutorarea unor bolnavi. • Strângerea de fonduri pentru F.C.M. în prima şi a doua duminică din Postul Mare. • Împărţirea de cadouri copiilor care au participat la Sfânta Liturghie în ziua de Crăciun. • În colaborare cu Biroul de Asistenţă Socială se derulează un program de încreştinare a copiilor abandonaţi, care urmează a fi instituţionalizaţi, astfel că, în anul 2009 au fost botezaţi 97 copii abandonaţi.

Activitatea cultural-educativă

În fiecare an se desafăşoară în parteneriat cu Şcoala cu clasele I-VIII, Nr.19 din Piteşti, Consiliul Judeţean Argeş, Primăria Piteşti şi Inspectoratul Şcolar Argeş un program cultural cu ocazia zilei de 1 iunie 2008; şi un Program istorico-educativ legat de comemorarea Sf. Ştefan cel Mare 02 iulie. Se derulează, deasemenea, în mod organizat cateheze tematice susţinute la Grădini.a Nr. 21 din Piteşti şi la Şcoala de copii cu deficienţe de la Valea Mare Ştefăneşti.

Pr. Ciprian-Constantin VUŢAN

Informații de contact

phone Tel. / Fax: 0348401956;
arhiepiscopiaargesului @gmail.com

Prezentare

Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului este o eparhie din cadrul Mitropoliei Munteniei și Dobrogei a Bisericii Ortodoxe Române. Are sediul la  Curtea de Argeș și este condusă de Părintele Arhiepiscop Calinic Argeșeanul.

Social media

Sfanta Mucenita Filoteea, sinaxar