news        mail   location

 
 

N-am putea trece cu vederea pe Nicolaus Copernic (1473-1543), mare astronom și cosmolog polonez de limbă latină, care a construit un nou sistem, săvârșind o revoluție copernicană.

 

El a susținut că Pământul se mișcă în Univers, fiind un personaj „pluridimensional”, ocupându-se de trei direcții: „politică (lupte între Polonia și cavalerii teutoni); astronomie și tradiția filosofică umanistă, care rămâne aristotelică, încercând să integreze critici și învățături contradictorii” (Dominique Lecourt, Dicționar de Istoria și Filosofia Științelor, Polirom, 2009, pag. 390).

Reamintim că prima lucrare a celebrului astronom Copernic a fost: „Scurtă expunere a lui Nicolaus Copernic privind ipotezele sale despre mișcările cerești” (1511-1512). Argumentele sunt reluate în cartea I din: „De revolutionibus orbium celestium”, care cuprinde șase cărți (1541). Cartea a II-a se ocupă de stele; a III-a de mișcările Pământului; a IV-a de Lună; a V-a de mișcările longitudinale ale planetelor; iar a VI-a de mișcările acestora în latitudine.

Argumentele filosofului Nicolaus Copernic erau remarcabile, el devenind un „caz revoluționar în domeniul științelor”, clamând, pe drept cuvânt, că s-a produs în timp o amânare ale unei teorii științifice a naturii forțelor ei de convingere și a structurii ei.

Ceea ce se considera o sfidare, era răsturnarea construcției cosmologice a filosofului Aristotel.

O dată cu afirmarea mișcării Pământului în jurul axei sale și a Soarelui, a avut drept principale consecințe o „reomogenizare a Universului, punându-se capăt teoriilor echivoce ale cosmologiilor precedente și punerea în evidență a unor principii ale mișcării care au condus în domeniul fizicii clasice.

Putem afirma, fără teama de a greși, că Duhul Sfânt a purtat pe aripile Harului Său și pe acest celebru savant care, doar sub inspirație Dumnezeiască, a putut vedea tainele adânci ale orânduirii divine.

Pentru noi, omenirea, care „zburăm” prin univers, este o taină și o bucurie fără margini, să mulțumim Domnului Dumnezeu, că ne-a orânduit să fim în acest Univers binecuvântat!

Este șansa noastră unică! Călătorie eternă! Sus inima!

Calinic Argeșeanul

Informații de contact

phone Tel. / Fax: 0348401956;
arhiepiscopiaargesului @gmail.com

Prezentare

Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului este o eparhie din cadrul Mitropoliei Munteniei și Dobrogei a Bisericii Ortodoxe Române. Are sediul la  Curtea de Argeș și este condusă de Părintele Arhiepiscop Calinic Argeșeanul.

Social media

Sfanta Mucenita Filoteea, sinaxar