news        mail   location

 
 

Că de voi și umbla în mijlocul morții, nu mă voi teme de rele, că Tu cu mine ești Doamne.  (Psalmul 22, 3-4)

În aceste vremuri de grele încercări pentru sănătatea oamenilor de pe fața întregului Pământ, în care de doi ani zile ne confruntăm cu pandemia declanșată de noua boală molipsitoare - Coronavirus Covid-19 – care a condus la decesul multor oameni, dar și la instaurarea fricii și a temerii în rândul populației, avem obligația creștinească, ortodoxă și românească, să ne sârguim în a înmulți rugăciunea, pocăința și iubirea milostivă pentru semenii noștri aflați în situații dificile sau care necesită ajutorul nostru.

 

Mai întâi de toate să avem grijă să facem din inima și casa noastră un loc al rugăciunii, în care să se sălășluiască tainic Hristos Mântuitorul, Care ne încredințează, zicând: Că unde sunt doi sau trei adunați în numele Meu, acolo sunt și Eu în mijlocul lor (Matei 18, 20).     

Biserica lui Hristos, de secole a fost supusă multor prigoniri și pericole, dar întotdeauna prin credință și nădejde a biruit răutățile, greutățile și bolile „acestui veac”.

Așa cum ne învață Sfânta Biserică, în asemenea situații dificile rugăciunea aduce pace, liniște și izbăvire de primejdii.

În al doilea rând, păstrarea nădejdii în puterea Domnului Dumnezeu, a calmului și atitudinii pozitive, trebuie să fie stări firești pentru fiecare creștin.

În zilele noastre, mai mult ca oricând să transformăm panica și descurajarea, în încredere și rugăciune către Domnul Dumnezeu, pentru a primi ajutor în necazurile care ne-au cuprins pe noi.

Lipsirea sau îngrădirea unor libertăți de care ne-am bucurat până nu demult, să o înțelegem ca fiind o chemare mai puternică la rugăciune smerită și curată, și nu ca o răzvrătire, după îndemnul Sfântului Apostol Iacov (5, 16), care zice: Rugați-vă unul pentru altul ca să vă vindecați, că mult poate rugăciunea stăruitoarea a dreptului.

Să nu trecem cu vederea că, această stare de incertitudine în ceea ce privește lupta cu virusul SARS CoV-2 este și o perioada de practicare a credinței și virtuților creștine.

Ținând seama de aceste temeiuri pentru practicarea rugăciunii, adresăm ca și la începutul izbucnirii pandemiei, un nou îndemn de încurajare și îmbărbătare către toți slujitorii Sfintelor Altare, a monahilor și monahiilor din schiturile și mănăstirile din cuprinsul Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului, de a se ruga pentru cei bolnavi infectați de noul virus și pentru toate cadrele medicale din spitale, care cu multă jertfelnicie și răbdare, îngrijesc pe cei bolnavi.

Totodată, să avem încredere în medici, și să dăm crezare sfaturilor și indicațiilor medicale cu privire la protejarea și apărarea sănătății noastre.

Știind că rugăciunea credinţei va mântui pe cel bolnav” (Epistola sobornicească a Sfântului Apostol Iacov 5, 15), punem la inima tuturor sfințiților slujitori din parohii și din așezămintele monahale din cuprinsul Eparhiei Argeșului și Muscelului, și a tuturor credincioșilor argeșeni și musceleni, următoarele sfaturi:

1.Zilnic, pe lângă rugăciunile Bisericii, să se săvârșească rugăciuni particulare pentru încetarea epidemiei de coronavirus Covid-19.

Astfel, se pot rosti rugăciunile începătoare (Împărate ceresc, Sfinte Dumnezeule, Preasfântă Treime, Tatăl nostru, Psalmul 50) la care se vor adăuga: Rugăciunea specială pentru încetarea noii epidemii alcătuită de către Patriarhia Română și Rugăciunea de ajutor către Sfânta Muceniță Filoteia – Ocrotitoarea Argeșului și Muscelului (rugăciuni atașate alăturat), dar și alte rugăciuni de primejdie și boală din Cartea de Rugăciuni.

2.În sfintele mănăstiri și schituri, călugării și călugărițele, pe lângă pravila monahală obișnuită și rugăciunile atașate alăturat, să adauge și slujba Paraclisului Maicii Domnului.

3.Clericii vor anunța și explica credincioșilor în biserică însemnătatea rugăciunii de fiecare zi în vreme de primejdie, cu prilejul oficierii Sfintelor slujbe ori prin alte mijloace de comunicare moderne.

În al treilea rând, adresăm un apel de responsabilitate și cumpătare tuturor preoților din cuprinsul Eparhiei, de a se îngriji de viața păstoriților, dar și de propia viață și a familiilor lor, deoarece Biserica lui Hristos, mai cu seamă în aceste timpuri are nevoie de slujitori sănătoși, inteligenți, curajoși, informați, cu tact pastoral, care să insufle credincioșilor puterea necesară și optimistă depășirii acestor clipe grele!

Rugăciune de sănătate deplină și întărire sufletească, îndreptăm către Dumnezeu, pentru toate cadrele medicale din unitățile spitalicești din România și din lume, care duc greul luptei cu virusul Covid-19 și cu alte boli și suferințe omenești, dar și pentru autoritățile centrale, locale, forțele de ordine, și toți factorii implicați în tratarea bolnavilor.

În rugăciunile noastre să pomenim pe toți cei bolnavi din lume, cerând de la Domnul Dumnezu sănătate și ajutor, rugându-ne și pentru odihna sufletului Preasfințitului Părinte Episcop Gurie al Devei și Hunedoarei, mutat de curând în Țara de peste Veac.

Să ne concentrăm pentru păstrarea unei stări de normalitate, dar în același timp și de precauție și să nu exagerăm în nicio privință!

Să rămânem statornici în credință și să avem nădejde că iubirea milostivă a Domnului Dumnezeu, ne va izbăvi de acest virus, încredințați fiind de cuvintele Sfântului Apostol Pavel: Privegheați, stați tari în credință, îmbărbătați-vă, întăriți-vă. Toate ale voastre cu dragoste să se facă. (I Corinteni 16, 13-14).

Cu doriri de tot binele și sănătate întreagă, Vă întâmpină,

† Calinic

 Arhiepiscop al Argeşului şi Muscelului

 

 

Rugăciune specială pentru încetarea noii epidemii

Preotul: Domnului să ne rugăm!

Strana: Doamne miluiește!

Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ești bogat în milă și, cu purtarea Ta de grijă cea înțeleaptă, ocârmuiești viața noastră, ascultă rugăciunea noastră, primește pocăința noastră pentru păcate, oprește noua boală molipsitoare (noua epidemie), precum ai încetat pedepsirea poporului Tău în vremea regelui David.

Cel ce ești Doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, dăruiește însănătoșire celor cuprinși de boală, ridicându-i grabnic din patul durerii, ca să Te slăvească pe Tine, Mântuitorul cel Milostiv, iar pe cei sănătoși îi ocrotește de orice boală. Binecuvintează, întărește și păzește, Doamne, cu harul Tău, pe toți cei care, cu iubire de oameni și jertfelnicie, îi îngrijesc pe cei bolnavi la casele lor sau în spitale.

Îndepărtează toată boala și suferinţa din popor și ne învață să prețuim viața și sănătatea ca daruri ale Tale. Dăruiește-ne, Dumnezeule, pacea Ta şi umple inimile noastre de credință neclintită în ocrotirea Ta, de nădejde în ajutorul Tău și de dragoste față de Tine și de aproapele. Că al Tău este a ne milui și a ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Strana: Amin!

Rugăciune către Sfânta Muceniță Filoteea

Preotul: Domnului să ne rugăm!

Strana: Doamne miluiește!

Sfântă mare muceniță a lui Hristos, Filotee, ne rugăm ție cu genunchi plecați și cu lacrimi fierbinți. Adu-ți aminte de neputința firii omenești, care cuprinde și împresoară pe tot muritorul, de la naștere, întocmai ca mrejele păianjenului. Întru aceste mreji fiind căzuți și noi, smeriții, și neputând scăpa de ele fără ajutorul lui Dumnezeu, te rugăm pe tine să ne fii mijlocitoare către Dânsul. Că El însuși te-a preamărit și te-a trimis în această țară, ca s-o aperi și s-o păzești de toate răutățile.

Așa, Sfântă mare muceniță a lui Hristos, Filotee, milostivește-te spre lacrimile bătrânilor, spre suspinele maicilor, spre cererile pruncilor și spre noi, care cădem cu genunchii plecați și cerem, prin rugăciunile tale cele sfinte, ajutor și mântuire din supărările ce ne cuprind.

Căci știm, Sfântă muceniță, că pentru păcatele noastre pătimim acestea toate, adică: boli, sărăcire, prigoniri de la vrăjmași, neploaie la vreme și alte asemenea rele. Pentru aceasta cădem la milostivirea ta, ca să nu pătimească și cei nevinovați din pricina noastră.

Fie-ți milă și roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, ca să strigăm ție: bucură-te, fecioară, mare muceniță Filotee. Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, primește smerita noastră rugăciune pentru iertarea păcatelor noastre și ca un îndurat, cu dreapta Ta cea atotputernică stinge-ne focul ce ne-a cuprins, încetează-ne boala, potolește fierbințeala și cu milostivirea Ta ridică-ne din patul durerilor, pentru slava numelui Tău.

Că Tu ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Strana: Amin!

Informații de contact

phone Tel. / Fax: 0348401956;
arhiepiscopiaargesului @gmail.com

Prezentare

Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului este o eparhie din cadrul Mitropoliei Munteniei și Dobrogei a Bisericii Ortodoxe Române. Are sediul la  Curtea de Argeș și este condusă de Părintele Arhiepiscop Calinic Argeșeanul.

Social media

Sfanta Mucenita Filoteea, sinaxar