news        mail   location

 
 

Metropola Efes a fost un oraş important al Antichităţii ca populaţie şi înflorire economică şi culturală. Roma imperială a ridicat-o la rang de capitală a provinciei Asia.

 

Din acest spaţiu s-au ridicat mari filosofi ai lumii: Zenon, Heraclit, Democrit, Parmenide şi Pitagora. Ne amintim şi de poeţii Anacron şi Hoipponax. Cine nu îşi aminteşte de pictorii celebri Appeles şi Parrhasius?

În centrul Efesului era una dintre cele şapte minuni ale lumii, celebrul templu al zeiţei Artemis (Diana) unde cultul vechilor zeităţi oficiale era la el acasă. Misterele orientale şi practica magiei au creat o bogată literatură iniţiatică.

Efesul a fost un oraş cosmopolit, predilect pentru misionarismul său dintre anii 53-56, când Apostolul Pavel a reuşit să întemeieze unele din cele mai importante comunităţi creştine, unde va orândui pe ucenicul său Timotei ca episcop al Bisericii.

Atunci când Pavel Apostolul a scris Epistola către Efeseni era captiv la Roma, în anul 63, pe vremea când a redactat şi celelalte trei epistole către: Filipeni, Coloseni şi Filimon. Între Epistolele către Coloseni şi Efeseni există o mare apropiere, încât este recomandabil, ca ele să fie citite şi studiate împreună. Iată ce bucurie ne-a făcut Dumnezeu, păstrând până azi această carte a Noului Testament:

„Dar Dumnezeu, bogat fiind în milă, pentru multa Sa iubire cu care ne-a iubit pe noi, cei ce eram morţi prin greşelile noastre, ne-a făcut vii împreună cu Hristos – în har sunteţi mântuiţi! – şi împreună cu El ne-a făcut să şedem întru cele cereşti întru Hristos Iisus, pentru ca-n veacurile viitoare să arate covârşitoarea bogăţie a harului Său, prin bunătatea Sa faţă de noi întru Hristos Iisus. Căci în har sunteţi mântuiţi prin credinţă; iar aceasta nu-i de la voi: este darul lui Dumnezeu; nu din fapte, pentru ca nimeni să nu se laude. Fiindcă a lui făptură suntem, zidiţi în Hristos Iisus spre fapte bune pe care Dumnezeu mai dinainte le-a gătit pentru ca să umblăm întru ele.”[1]

Cu ce ne mai putem lăuda, când toate-s de la Dumnezeu? Tocmai cu aceasta!

Calinic Argeșeanul

 

[1] Efeseni 2, 4-10

Informații de contact

phone Tel. / Fax: 0348401956;
arhiepiscopiaargesului @gmail.com

Prezentare

Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului este o eparhie din cadrul Mitropoliei Munteniei și Dobrogei a Bisericii Ortodoxe Române. Are sediul la  Curtea de Argeș și este condusă de Părintele Arhiepiscop Calinic Argeșeanul.

Social media

Sfanta Mucenita Filoteea, sinaxar