news        mail   location

 
 

„Oricine renunţă să înveţe este bătrân, chiar dacă are 20 sau 80 de ani. Oricine continuă să înveţe rămâne tânăr. Cel mai important lucru în viaţă este să-ţi păstrezi propria minte tânără.” (Henry Ford)

La începutul lunii octombrie a fiecărui an, după tradiție, pentru studenți și cadre didactice universitare deopotrivă, este un nou început de an universitar, care vine cu nădejdea și încrederea, că rezultatele cunoașterii și cercetării științifice vor fi dintre cele mai alese.

Începutul pentru a fi o încurajare în procesul educativ, trebuie gândit ca o fereastră deschisă spre viitor, care oferă oportunitatea desăvârșirii pe tărâm intelectual.

În acest sens, studenții dornici de cunoaștere, se află într-o nouă etapă a devenirii profesionale, susținuți de elanul tinereții și având dorința de împlinire a gândirii din veac a lui Dumnezeu, pentru fiecare om în parte.

Această cale nu este întotdeauan una ușoară, ci uneori este anevoioasă, deoarece studiile universitare presupun efort, talent, jertfă, spirit creator si inovator.

De aceea este nevoie să se pășească pe calea studiilor înalte, cu dăruire și chibzuință, vegheați cu generozitate și abnegație de corpul profesoral, pentru împlinirea idealurilor educative.

Avem convingerea, cunoscând rigoarea, implicarea, devotamentul și înaltul profesionalism al profesorilor universitari, că studenții vor reuși să țină aprinsă flacăra gândirii, care după cum spunea un filosof din vechime: odată aprinsă, se hrănește din ea însăși.

În domeniul academic, atât de vast, Biserica Ortodoxă Română, a contribuit major, sprijinind și promovând prin oameni luminați de Dumnezeu, procesul educațional, ca mijloc principal de emancipare și progres al Poporului Român și de sporire a valorilor culturale naționale perene.

Se cuvine ca în Anul 2019, declarat de Sfântul Sinod drept Anul omagial al satului românesc (al preoților, profesilor și primarilor gospodari) și Anul comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu și al traducătorilor de cărți bisericești, să mulțumim din inimă tuturor profesorilor de la sate și orașe, care zi de zi, cu multă trudă, s-au ostenit și se ostenesc în îndrumarea pe calea științei și a formării spirituale a tinerei generații.

 Cu prilejul acestei zile, binecuvântăm pe toți profesorii și studenții argeșeni și musceleni, dorindu-Vă din adâncul inimii, spor binecuvântat în efortul nobil de cercetare și aprofundare educațională !

Rugăm pe Domnul Dumnezeu – Învăţătorul lumii şi Izvorul înţelepciunii veşnice, să Vă lumineze şi să Vă dăruiască sănătate întreagă, înger de pace, îndreptător, călăuzitor, în toată activitatea!

Cu doriri de bine și binecuvântare arhierească, Vă întâmpină,

 † Calinic,

Arhiepiscop al Argeşului şi Muscelului

Informații de contact

phone Tel. / Fax: 0348401956;
arhiepiscopiaargesului @gmail.com

Prezentare

Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului este o eparhie din cadrul Mitropoliei Munteniei și Dobrogei a Bisericii Ortodoxe Române. Are sediul la  Curtea de Argeș și este condusă de Părintele Arhiepiscop Calinic Argeșeanul.

Social media

Sfanta Mucenita Filoteea, sinaxar