news        mail   location

 
 

Preoţii şi diaconii slujitori se recrutează dintre doctorii, absolvenţii de masterat şi licenţiaţii facultăţilor de teologie, specializarea Teologie pastorală, care au susţinut examenul de capacitate preoţească.(art. 123, alin. (1) din Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române)

1. Dosar cu șină sau dosar plic;

2. Cerere tip,  / (descarcă modelul de aici!) ...::Cerere tip::... / adresată Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, care va fi înregistrată la Secretariatul Centrului Eparhial. Cererea poate fi descărcată de pe site-ul Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului (sunt două forme de cerere: pentru licențiații în Teologie și/sau pentru clericii care doresc asimilarea).

3. Recomandarea duhovnicului numai pentru licențiații în Teologie nehirotoniți, va conține: a. caracterizare a candidatului; b. menționarea explicită, asumată în fața lui Dumnezeu, a lipsei impedimentelor canonice la hirotonie a candidatului; c. semnătura în clar și numărul de telefon al duhovnicului.

4. Curriculum Vitae tip Europass.

5. Copii după: - certificat de naștere; - certificat de botez; - carte de identitate; - certificat de căsătorie; - certificat de cununie religioasă.

6. Copii după actele de studii: - diplomă (sau adeverință) de Licență; - foaie matricolă.

7. Aviz psihologic cu mențiunea „apt pentru hirotonie”, însoțit de profilul psihologic. Aceste două documente vor fi eliberate de către un cabinet psihologic avizat în acest sens.

  • Desfășurarea examenului

Probele de concurs (scris și oral) vor urmări atât evaluarea cunoștințelor de Teologie, cât și competența candidaților de a folosi cunoștințele teologice (și cele generale) în contextul pastoral contemporan (inclusiv specificitatea pastorală a Eparhiei Argeșului și Muscelului).

 Tematica, bibliografia și documentele tip necesare pentru Examenul de capacitate preoțească, sunt disponibile la Secretariatul Centrului Eparhial și la Oficiile Protoieriilor, și pot fi descărcate de pe site-ul Eparhial:  arhiepiscopiaargesuluisimuscelului.ro, secțiunea Cancelaria Arhiepiscopală, Sectorul Administrativ-Bisericesc, Capacitatea Preoțească.

Bibliografia afișată este orientativă, desigur pot fi consultate și alte surse bibliografice folositoare de către candidați.

Informații de contact

phone Tel. / Fax: 0348401956;
arhiepiscopiaargesului @gmail.com

Prezentare

Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului este o eparhie din cadrul Mitropoliei Munteniei și Dobrogei a Bisericii Ortodoxe Române. Are sediul la  Curtea de Argeș și este condusă de Părintele Arhiepiscop Calinic Argeșeanul.

Social media

Sfanta Mucenita Filoteea, sinaxar