news        mail   location

 
 

I. Având în vedere apariția în ziarul Jurnal de Argeș, a două materiale de presă referitoare la preotul paroh Sturzeanu Dumitru-Victor de la Parohia Mavrodolu, Protoieria Pitești, Județul Argeș, și la unele aspecte legate de administrarea parohiei, Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului a dispus desemnarea unei comisii eparhiale care să cerceteze veridicitatea informațiilor din spațiul public.

 

            În urma verificărilor interne care au avut drept referință activitatea administrativ-bisericească, gestionar-contabilă și pastorală a preotului Sturzeanu Dumitru Victor, Eparhia Argeșului și Muscelului este în măsură să comunice următoarele aspecte:

            1.Au fost verificate documentele financiar-contabile ale Parohiei Mavrodolu pentru perioada anilor 2015-2021, constatându-se că în documentele parohiale sunt evidențiate sumele încasate și cheltuite pentru lucrările edilitar-gospodărești și sociale desfășurate la Parohia Mavrodolu.

            În acest sens, începând cu numirea în postul de paroh, la data de 01.04.2015, a Preotului Sturzeanu Dumitru-Victor, au fost demarate lucrări de schimbare a învelitoarei bisericii parohiale, restaurarea picturii murale interioare și a tâmplei (catapetesmei) bisericii, executarea picturii interioare la „biserica surzilor” și pregătirea acestui lăcaș de rugăciune pentru sfințire. Aceste lucrări au necesitat eforturi financiare substanțiale din partea Parohiei Mavrodolu, pentru care există documente justificative.

            2.În cadrul verificărilor, corpul de control al Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului, nu a constatat existența unor abateri majore pe linia disciplinei financiare parohiale, ci numai prezența unor inadvertențe inerente în aplicarea unor îndrumări bisericești.

3.În acest scop, în conformitate cu prevederile statutare și regulamentare bisericești, preotului paroh Sturzeanu Dumitru-Victor, i s-a prezentat un plan de măsuri administrative care vor trebui implementate în perioada imediat următoare, pentru îmbunătățirea activității parohiale, întărirea colaborării între angajații parohiei și Consiliul Parohial.

4.Administrația Eparhială va supraveghea în perioada următoare îndeplinirea planului de măsuri în cadrul Parohiei Mavrodolu.

II. Referitor la acuzația rudelor Doamnei Ivan Angela, domiciliată în Municipiul Pitești, Județul Argeș, cu referire la preotul Sturzeanu Dumitru-Victor, Eparhia Argeșului și Muscelului a delegat o comisie eparhială care să efectueze cercetări în acest caz.

În urma cercetării interne și a declarațiilor scrise a celor două părți implicate, Doamna Ivan Angela, respectiv familia Sturzeanu, cu referire la situația sesizată în ziarul Jurnal de Argeș, aducem următoarele precizări:

1.Prin testamentul autentificat la Biroul Individual Caunei Florescu Adrian, Doamna Ivan Angela în deplină și liberă cunoștință de cauză își exprimă hotărârea ca numitul Sturzeanu Matei să fie desemnat legatar testamentar al bunurilor mobile și imobile, și nu preotul Sturzeanu Dumitru Victor, acuzat de rudele Doamnei Ivan de influență asupra testatarei.

2.Doamna Ivan Angela nu este enoriașă a Parohiei Mavrodolu (aparține ca enorie de Parohia Sfânta Vineri din Pitești), nu frecventează slujbele religioase de la Parohia Mavrodolu, și nu este fiică duhovnicească a preotului paroh Sturzeanu Dumitru-Victor (nu se spovedește la acest preot), astfel că nu există legătură directă duhovnicească.

3.Conform declarației scrise a Doamnei Ivan Angela, afirmațiile rudelor, precum și acțiunile denigratoare din presă îndreptate împotriva familiei Sturzeanu, „nu reflectă realitatea” și reprezintă „o consecință a desființării testamentului încheiat pe numele Domnului Dumitrescu Gheorghe”, decizie aparținând integral Doamnei Ivan.

4.Opțiunea de a fi îngrijită fizic, moral și medical de familia Sturzeanu, reprezintă dorința exclusivă și personală a Doamnei Ivan Angela, care se declară mulțumită de atenția și îngrijirea acordată până la acest moment, aceasta având oricând posibilitatea schimbării legatarului testamentar.

5.Din declarațiile verbale, comisia eparhială a reținut că desființarea testamentului încheiat pe numele Domnului Dumitrescu Gheorghe, s-a datorat unor motive obiective, determinate de distanța geografică mare între domiciliul Doamnei Ivan și domiciliul  legatarului testamentar, dar și a unor motive personale.

6.În conformitate cu declarația scrisă a Doamnei Ivan Angela, „hotărârea și dorința ca numitul Matei Sturzeanu să fie legatar testamentar îmi aparține întru totul, nu a fost o hotărâre supusă unei constrângeri sau unor influențe externe, ci reprezintă voința mea”. Totodată, Doamna Ivan mai declară că: „își exprimă ferm hotărârea de a reafirma pe această cale dorința testamentară referitoare la domnul Sturzeanu Matei”.

7.Privitor la sumele de bani menționate de rudele Doamnei Ivan Angela, comisia eparhială a constatat conform extraselor de cont emise în data de 31.01.2021, ora 13:31, puse la dispoziție, existența unui cont bancar BCR conținând suma de 104.778,26 lei, beneficiară fiind Doamna Ivan Angela.

8.Preotul Sturzeanu Dumitru-Victor declară că „decizia de luare în îngrijire” a Doamnei Ivan Angela, „aparține fiului meu Matei, soția mea ajutându-l în această misiune, decizie luată pe considerentul că nu are moștenitori direcți”.

9.Din declarația scrisă a Doamnei Sturzeanu Daniela, reiese faptul că în urma unor convorbiri telefonice din data de 20 iunie 2020 cu Doamna Elena Dumitrescu (nora Doamnei Constanța), Doamna Dumitrescu a exprimat gândul că rudele de la Oradea „nu vor să fie alături de doamna Ivan, că au rosturile dumnealor la Oradea și distanța nu le permite să o viziteze”.

Situația bunurilor mobile și imobile ale Doamnei Ivan Angela din Municipiul Pitești este o problemă care vizează strict persoanele implicate - Doamna Ivan Angela și Domnul Matei Sturzeanu - iar orice altă asociere cu instituția Bisericii-Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului, reprezintă o acțiune lipsită de tact deontologic.

Subliniem faptul că Biserica, respectiv Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului, nu poate fi catalogată ca fiind răspunzătoare de acțiunile personale ale unor membri din familiile clericilor, răspunderea aparținând fiecărei persoane individual.

Dacă din partea rudelor Doamnei Ivan Angela sunt exprimate nemulțumiri sau obiecții cu privire la testamentul redactat pe numele Domnului Matei Sturzeanu, există posibilitatea legală de a contesta documentul.

III. Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului se declară dezamăgită de modul de prezentare al materialelor redacției ziarului Jurnal de Argeș, din data de 3 și 10 februarie 2021, având ca titluri: Preotul Sturzeanu și preoteasa au luat în grijă o bătrână. Apoi apartamentul bătrânei a trecut pe numele fiului lor, Matei, respectiv: Ne-a scris nepotul bătrânei al cărei apartament a ajuns la fiul parohului de la Mavrodolu.

 Prin aceste articole se dorește în mod deslușit, evidențierea faptului că preotul Sturzeanu Dumitru-Victor și-ar fi însușit un bun imobil folosindu-se de statutul de preot, deși conform aceluiași ziar, nu preotul este persoana moștenitoare, ci fiul acestuia, persoană adultă cu simț al răspunderii.

Totodată, prin aceleași articole se încearcă în mod tendențios, acreditarea ideii că preoții sunt, cităm: Samsari în sutană, fără prezentarea unor consistente dovezi legale, ci numai pe bază de presupuneri, afirmație care prejudiciază activitatea pastoral-misionară a slujitorilor bisericești.

Redacția ziarului amintit anterior, preluând o întrebare din scrisoarea Domnului Răzvan Dumitrescu, fiul nepotului Doamnei Ivan Angela, menționată pe prima pagină a ziarului, aduce eronat în atenția opiniei publice principiul că Biserica ar dezbina familii. Cităm: „Oare rolul Bisericii este să dezbine familii?”.

Adresăm fireasca întrebare: De când un ziar își întemeiază informațiile numai pe declarațiile unei singure părți implicate, fără a solicita și punctul de vedere oficial al instituției vizate direct?

Întrucât articolele din ziarul Jurnal de Argeș se referă la un caz particular, în speță cetățeanul român Matei Sturzeanu, persoană neimplicată în nicio relație contractuală sau de orice altă natură juridică cu instituția Eparhiei Argeșului și Muscelului, nu se justifică ușurința includerii Bisericii în această chestiune.

Nu este deontologic să se asocieze activitatea sau viața privată a unui membru din cadrul familiei unui preot, cu misiunea și imaginea Bisericii Ortodoxe Române. Acest principiu fiind valabil pentru orice altă instituție!

Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului își exprimă încrederea ca în viitoarele apariții editoriale ale ziarului Jurnal de Argeș, în care vor fi abordate subiecte care privesc instituțiile bisericești, realitățile să fie prezentate cu maximă corectitudine și atenție, pentru evitarea confuziilor sau a unor opinii care pot afecta Biserica și pe slujitorii acesteia, arătând că jurnaliștii acestui ziar sunt cu adevărat iubitori și păzitori ai adevărului.

Ținând seama de Comunicatul de presă al Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului din data de 15 februarie 2021, precum și de Codul Deontologic, asumat de Clubul Român de Presă, adresăm pe această cale solicitarea către săptămânalul Jurnal de Argeș, ca în următorul număr al ziarului, pentru informarea exactă a cititorilor, să se realizeze o prezentare adecvată, în conformitate cu noile informații prezentate de către Eparhia Argeșului și Muscelului.

Dorim tuturor, cler și popor, spor binecuvântat de la Domnul Dumnezeu în toată lucrarea cea folositoare!

Biroul de Presă al Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului

Informații de contact

phone Tel. / Fax: 0348401956;
arhiepiscopiaargesului @gmail.com

Prezentare

Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului este o eparhie din cadrul Mitropoliei Munteniei și Dobrogei a Bisericii Ortodoxe Române. Are sediul la  Curtea de Argeș și este condusă de Părintele Arhiepiscop Calinic Argeșeanul.

Social media

Sfanta Mucenita Filoteea, sinaxar