news        mail   location

 
 

Ca orice stare deosebită – și viața lăuntrică – este o plinătate de Har în lucrul duhovnicesc, ceea ce stârnește invidia celor care pândesc greșelile altora și acuză de lene și inactivitate, pe cei care s-au pus la adăpost de eforturile fizice de fiecare zi.

 

Când ne gândim la viața lăuntrică, împărtășită în Ziua Rusaliilor, Sfinților Apostoli, vedem râvna sfântă pentru vestirea Evangheliei lui Iisus Hristos! Și ca să ne lămurim pe noi înșine, considerăm că pentru orice om, cât de cât luminat, care nu vrea să copleșească negativ o asemenea lucrare, va ajunge să înțeleagă așa cum trebuie, că viața lăuntrică nu este o trândăveală, ci este, în principiu, o jertfă de sine, chiar dacă, la prima vedere, nu ne-ar impresiona cu nimic.

Iar ca să abordăm un nou concept, viața contemplativă, zidită pe temelia de piatră a Rugăciunii, plină de trezvie, în sine însuși, este un izvor de activitate fără pereche. Hărnicia, ori de unde ar răsări este o binecuvântare și un Dar de la Domnul Dumnezeu, pe care trebuie să-l recunoaștem în duh de evlavie și sfântă recunoștință, aducându-ne aminte de învățătura Domnului Iisus: „Împărăția lui Dumnezeu se ia cu silință și cei care se silesc o apucă” (Matei 11 , 12).

Dacă tot este vorba de muncă fizică, s-au gândit înțelepții ca să enumere trei ipostaze:

1. Munca înrobitoare, fizică, desigur, a celor care au învățat o profesiune manuală (plugar, fierar, zidar, muncitor prolific și multivalent, cântăreț la instrumente muzicale, etc.) este cea mai puțin grea;

2. Munca intelectuală a oamenilor de știință, a gânditorului (a se înțelege și a filosofului), în căutarea – adesea extrem de ostenitoare - a adevărului, munca scriitorului, a profesorului și a diplomatului; a omului de afaceri, a inginerului și arhitectului, și dacă mai este și război – Doamne, ferește-ne pe toți – când trebuie să prevadă ce s-ar putea întâmpla, să conducă oastea și mai ales să ia hotărâri, munca aceasta este mai grea decât cealaltă;

3. Munca vieții lăuntrice. Se consideră că este mai grea și anevoioasă, dacă se ia în serios viața lăuntrică. Să ne amintim de Sfântul Grigore, care ne învață că e mai mare truda de a lupta împotriva viciilor și patimilor de tot felul, decât a te osteni și asuda în munca trupească.

Cred că este bine să reamintim că munca fizică adunată cu cea intelectuală, cărturărească, ne duce la răsfățul bucuriei de a ne trezi în bucuria vieții lăuntrice, unde nu se face casă comună cu trândăvia.

Calinic Argeșeanul

Paraclisul Universitar din municipiul Pitești și-a sărbătorit astăzi hramul închinat praznicului Întâmpinării Domnului. Construit în anul 2019 într-un spațiu pus la dispoziție de Rectoratul Universității Pitești, acest Sf â nt Altar de rugăciune este rezultatul dragostei, dărniciei și bunăvoinței mai multor oameni de bine din Județul Argeș și din alte locuri din țară.
În ziua de 2 7 ianuarie 2023, s-a desfășurat o nouă etapă a proiectului Campionii Bucuriei, din cadrul Protoieriei Topoloveni , în care parohiile din Cercul nr. I pastoral: Sfântul Calinic, Valea Mare, Enculești, Florica, Lescioarele, Izvorani, Târgul Dealului, Golești și Ștefănești , au dăruit alimente pentru cei cu venituri modeste.
Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului, Sectorul Învățământ și Activități cu Tineretul –Biroul de Cateheză a organizat o activitate educațional-catehetică și socială în Parohia Valea Danului.
Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului, Sectorul Învățământ și Activități cu Tineretul - Biroul de Cateheză a participat la activități educațional-catehetice în luna ianuarie, lună dedicată prin excelență Luceafărului poeziei românești, Mihai Eminescu, la Școala Gimnazială ”Gabriel Marinescu” Tigveni-centru și la Structura Bîrsești.
În ziua de cinstire a Sfinților Trei Ierarhi, obştea monahală a mănăstirii argeșene Robaia a fost binecuvântată prin prezența Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului. Cu această ocazie, foarte mulți credincioși au participat la Sfânta Liturghie oficiată în biserica mănăstirii de Ierarhul Argeșean, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.
Citesc și mă înminunez, cum Sfântul Vasile cel Mare, în Omilia sa „ Împotriva celor care se îmbată ”, se ține morțiș de cei care au obiceiul să se „îmbete”, deci nu spune nimic despre băutul sau gustatul de vin sau altă băutură îmbătătoare.
Se mai știe, dar ca să știe tot omul voi spune: înainte de a gusta un dezinfectant (o țuică – două, dacă poți duce!) trebuie să mănânci ceva și dacă nu ai, iei o felie de pâine sau un măr, că altcum stă pe așezătură.
Sfântul Vasile cel Mare, pentru mine și pentru cei ce-i cunosc viața sa, câtuși de fragmentar, a fost Sfântul Părinte care a postit cel mai mult dintre pământeni, vorbim de pământenii Vechiului Testament (Moise, Ilie, Ioan, prorocii și câți alții pe care noi nu-i mai știm pe nume nici azi. Cei din Noul Testament, o, Doamne Dumnezeule, doar Tu îi știi pe fiecare, cu ostenelile sale).
Spunea cineva, cam mucalit, că anume inși, cum aș fi și eu, scriu frumos despre post, despre rugăciune și despre viața de sfințenie, dar cu pusul în practică, parcă lucrurile rămân cam moarte.
Sfântul Vasile cel Mare ne îndeamnă: „Să ne bucurăm (să ne desfătăm) în Domnul”, cugetând la cuvintele Duhului Sfânt și primind poruncile și învățăturile mântuitoare, care ne îndreaptă sufletele.

Informații de contact

phone Tel. / Fax: 0348401956;
arhiepiscopiaargesului @gmail.com

Prezentare

Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului este o eparhie din cadrul Mitropoliei Munteniei și Dobrogei a Bisericii Ortodoxe Române. Are sediul la  Curtea de Argeș și este condusă de Părintele Arhiepiscop Calinic Argeșeanul.

Social media

Sfanta Mucenita Filoteea, sinaxar