news        mail   location

 
 

Sfântul Vasile cel Mare ne îndeamnă: „Să ne bucurăm (să ne desfătăm) în Domnul”, cugetând la cuvintele Duhului Sfânt și primind poruncile și învățăturile mântuitoare, care ne îndreaptă sufletele.

 

Să ne ferească Dumnezeu de postul cel cumplit, pe care și profetul se silește să-l îndepărteze prin rugăciune, zicând: „Domnul nu va omorî prin foame sufletele drepților” (Pilde 10, 13) și: „N-am văzut pe cel drept părăsit, nici sămânța lui cerșind pâine” (Psalmul 36,25). În aceste cuvinte profetul nu a vorbit de pâinile materiale, că știa despre feciorii patriarhului Iacob că se coborâseră în Egipt pentru pâine, ci de hrana duhovnicească prin care omul lăuntric se desăvârșește. Să ne ferească, deci, Dumnezeu de postul cu care Domnul a amenințat pe iudei: „Iată, vin zile, zice Domnul, și voi aduce peste pământul acesta nu foamete de pâine, ci foamete de a auzi cuvântul Domnului” (Amos 8, 11).

Dreptul Judecător a adus peste ei foametea aceea, pentru că a văzut că trupul lor se îngrășa și punea carne pe el, iar mintea le slăbea din lipsa hranei învățăturilor adevărului. În zilele care vin, Duhul Sfânt vă va ospăta, cu bucurie, dimineața și seara. Nimeni să nu lipsească de la acest ospăț duhovnicesc.

Să luăm parte toți la paharul cel cumpătat pe care înțelepciunea l-a umplut și l-a pus deopotrivă înaintea tuturor, ca fiecare să bea din el atât cât poate. Înțelepciunea „și-a amestecat paharul ei și a junghiat jertfele ei” (Pilde 9, 2), adică „hrana celor desăvârșiți, ale căror simțuri sunt deprinse prin obișnuință să deosebească binele de rău” (Evrei 5, 14).

Nicăieri nu se prezintă un meniu de post. Fiecare postitor a primit libertatea de la Dumnezeu ca să se ostenească după putere în cele duhovnicești, precum, tot după putere, cu cele materialicești, făcutu-s-a astfel, un echilibru cu bună măsură și fără exagerări pustiitoare de sănătate și spor pe calea mântuirii.

În toate se cere binecuvântarea Domnului Dumnezeu și a duhovnicului iscusit și fără exagerări și salturi extra duhovnicești.

Sfântu Vasile îndeamnă: „Cu această hrană săturându-ne din destul, să dea Dumnezeu să fim găsiți vrednici de a lua parte la veselia ospățului Mirelui, Hristos Iisus, Domnul nostru, Căruia fie slava și puterea în veci. Amin”!

În orice urcuș duhovnicesc, să rugăm pe Iisus să fie cu noi pentru a nu cădea!

Calinic Argeșeanul

Copilăria înseamnă inocenţă, maleabilitate şi capacitate de a te lăsa modelat; înseamnă bogăţie, frumuseţe, speranţă şi un mesaj concret pe care îl putem transmite către viitor, către Dumnezeu. Nichifor Crainic spunea că în creştinism măsura omului desăvârşit nu este cel vârstnic, ci copilul. Nu pruncul trebuie să fie ca noi, ci noi trebuie să fim ca pruncii.
Milostenia este un leac împotriva tristeții pe care o aduce în suflet patima iubirii de bani și avuție. Aceasta ne vindecă de răutatea pe care lăcomia o aduce în relația noastră cu aproapele. Practicată cu smerenie, milostenia ne conduce la prețuirea semenilor.
Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului prin Sectorul Învățământ și Activități cu Tineretul a organizat o activitate catehetică la biserica parohiei Goleștii Badii, din protoieria Topoloveni.
O inimă largă pentru semenii noștri revarsă cerul pe pământ, de aceea nu trebuie să legăm pâinea ce ar trebui să ajungă la sărac, ci trebuie să o lăsăm să ajungă înaintea noastră în cer.
În Duminica Sfintei Cruci, parohia argeșeană Rucărul de Jos a trăit momente de mare bucurie. În mijlocul acestei comunități s-a aflat astăzi Înaltpreasințitul Părinte Calinic Argeșeanul care a oficiat Sfânta Liturghie, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.
Pentru noi, cei de la țară, fumatul este considerat o belea cu fum periculos de intoxicare. Într-o zi am văzut o babă cârmită de spinare, cocoșată, care purta o țigară lungă între buzele gurii, tot trăgând câte un fum și tremurând de mama focului.
Este limpede! Memoria, ca și celelalte daruri revărsate peste zidire, a fost dată de Domnul Dumnezeu! Fiecare dintre noi am făcut exerciții de memorie.
În istoria zbuciumată a omenirii, glasul conştiinţei, libertatea harică şi virtuţile în cunună de aur pe frunţile ostenitorilor, toate acestea la un loc nu vor putea învinge şi nici elimina suferinţa!
Am văzut ce boli anume pot să bântuie bietul creier uman, atât de bombardat, care se află în partea extremă din partea de sus a organismului uman.
După „bătutele” la creier, cum își „servea” soția, un ticălos criminal, care era mică, de mărimea unei scoici, zicea baba printre pumnii huliganului:

Informații de contact

phone Tel. / Fax: 0348401956;
arhiepiscopiaargesului @gmail.com

Prezentare

Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului este o eparhie din cadrul Mitropoliei Munteniei și Dobrogei a Bisericii Ortodoxe Române. Are sediul la  Curtea de Argeș și este condusă de Părintele Arhiepiscop Calinic Argeșeanul.

Social media

Sfanta Mucenita Filoteea, sinaxar