news        mail   location

 
 

Orice încercare a omului de a se elibera de vina cea dintâi – păcatul strămoșesc – s-a lovit de liberul arbitru, adică de voința liberă de a acționa pentru a scăpa de o vină pe care, fiecare dintre noi spunem că nu avem de ce să fim pedepsiți, dacă personal nu suntem și nu am fost implicați în prima prăbușire din cauza neascultării de Domnul Dumnezeu.

 

Striga unul cuprins de mânie pe șarpele ispititor:

-Este neamul nostru și suntem solidari cu cei care au păcătuit și mai păcătuiesc, cu voia sau fără voia lor personală. Și apoi asta e greșeala lor și Creatorul a găsit cu cale să îndrepte abaterea de la drumul cel drept al primilor oameni din viața omenirii.

Provocarea diavolului a țintit despărțirea omului din iubirea lui Dumnezeu. A atacat în taina vieții lăuntrice, unde se intră mai greu. Lipsa de maturitate a primilor oameni și slăbita Credință în Creatorul Dumnezeu au dus la alunecarea pe calea ispitei, de a nu se supune poruncii.

Este cunoscută osteneala întregii omeniri de a se reface alipirea de la gândurile lumești – prin lepădarea de tot ce este trecător și să facem exerciții de abținere, de mortificare, cum le place romano-catolicilor să se exprime, ființa noastră luptând cu natura coruptă din noi: „Fii ai oamenilor până când veți fi grei la inimă?” (Psalmul 4. 3)

Este o întrebare și un avertisment biblic. Să ne schimbăm caracterul, să alungăm ușurătatea gândirii, mânia, lauda de sine și alte manifestări ale trufiei. Să luptăm împotriva egoismului și a împietririi inimii! Altfel, noi ne îndepărtăm de viața lăuntrică, așezată, duhovnicească. Această luptă făcea pe Sfântul Pavel să suspine: „Văd altă lege în mădularele mele luptând împotriva legii minții mele și dându-mă pe mine rob păcatului, care este în mădularele mele. Om nenorocit ce sunt! Cine mă va izbăvi de timpul morții acesteia?” (Romani 7, 22-24).

Ne izbăvește când ne predăm viața iubirii Domnului Dumnezeu!

Calinic Argeșeanul

În cele șase protopopiate din Arhiepiscopia Argeșului și Mscelului se desfășoară în această perioadă întâlniri ale cercurilor pastoral-misionare.
Copiii sunt un dar şi o binecuvântare de la Dumnezeu pentru familie şi societate, pe care trebuie să-i preţuim şi să-i educăm în duhul Evangheliei lui Hristos şi al valorilor creştine. Creşterea copiilor trebuie realizată cu iubire părintească şi responsabilitate maximă, prin rugăciune şi educaţie pentru fapte bune.
În cadrul proiectului "RO-RM, într-o singură inimă " dintre Grădinița cu Program Prelungit "Academia Piticilor "și IET nr. 2 Andrieș, cadrele didactice din Republica Moldova au ajuns la Curtea de Argeș, însoțite de primarul localității Bubuieci, domnul Igor Moraru.
Educaţia este darul cel mai de preţ pe care îl putem oferi copiilor noştri. Ea nu constă numai în a combate pornirile rele ale copilului, ci şi în a-l obişnui de mic să săvârşească binele.
În cele șase protopopiate din Arhiepiscopia Argeșului și Mscelului se desfășoară în această perioadă întâlniri ale cercurilor pastoral-misionare.
Într-una din zile, mergând la Patriarhia Română, pe Colina Bucuriei, cum a numit-o Părintele Patriarh Daniel, întâlnindu-mă cu Patriarhul Teoctist, îl aud, în rostirea sa inconfundabilă:
Acest mister al membrului-fantomă este foarte greu de explicat. Poate că vi s-a întâmplat, harnici cititori, ca să vedeți, uneori, prin spitale sau pe drumuri, câte un om (pe jumătate om – fizic vorbind), care nu are picioare sau mâini!
Când începi să trăiești din amintiri și mai ales când povestești: „cum mă bucur să mă trezesc”, ca în vremea lui Creangă, cei care te ascultă, cu o oarecare compasiune (milă), pe șoptite spun vecinului: „Se vede că a ajuns babalâc și că a dat în mintea copiilor!”
Uneori se aude, cum românii, la năduf și oftaturi, spun: „Nu te pune cu mintea prostului că e odihnită!” Parcă ar suna înfricoșător acest proverb spus pe scurt, așa cum sunt zicerile românilor, care au avut mari suferințe în decursul istoriei!
Până m-am învățat să scriu numele „îngerului păzitor” al omului, Hipotalamusul, îl tot asemuiam cu dihania pădurilor tropicale, hipopotamul, superbă creatură a Domnului Dumnezeu!

Informații de contact

phone Tel. / Fax: 0348401956;
arhiepiscopiaargesului @gmail.com

Prezentare

Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului este o eparhie din cadrul Mitropoliei Munteniei și Dobrogei a Bisericii Ortodoxe Române. Are sediul la  Curtea de Argeș și este condusă de Părintele Arhiepiscop Calinic Argeșeanul.

Social media

Sfanta Mucenita Filoteea, sinaxar