news        mail   location

 
 

Ca orice stare deosebită – și viața lăuntrică – este o plinătate de Har în lucrul duhovnicesc, ceea ce stârnește invidia celor care pândesc greșelile altora și acuză de lene și inactivitate, pe cei care s-au pus la adăpost de eforturile fizice de fiecare zi.

 

Când ne gândim la viața lăuntrică, împărtășită în Ziua Rusaliilor, Sfinților Apostoli, vedem râvna sfântă pentru vestirea Evangheliei lui Iisus Hristos! Și ca să ne lămurim pe noi înșine, considerăm că pentru orice om, cât de cât luminat, care nu vrea să copleșească negativ o asemenea lucrare, va ajunge să înțeleagă așa cum trebuie, că viața lăuntrică nu este o trândăveală, ci este, în principiu, o jertfă de sine, chiar dacă, la prima vedere, nu ne-ar impresiona cu nimic.

Iar ca să abordăm un nou concept, viața contemplativă, zidită pe temelia de piatră a Rugăciunii, plină de trezvie, în sine însuși, este un izvor de activitate fără pereche. Hărnicia, ori de unde ar răsări este o binecuvântare și un Dar de la Domnul Dumnezeu, pe care trebuie să-l recunoaștem în duh de evlavie și sfântă recunoștință, aducându-ne aminte de învățătura Domnului Iisus: „Împărăția lui Dumnezeu se ia cu silință și cei care se silesc o apucă” (Matei 11 , 12).

Dacă tot este vorba de muncă fizică, s-au gândit înțelepții ca să enumere trei ipostaze:

1. Munca înrobitoare, fizică, desigur, a celor care au învățat o profesiune manuală (plugar, fierar, zidar, muncitor prolific și multivalent, cântăreț la instrumente muzicale, etc.) este cea mai puțin grea;

2. Munca intelectuală a oamenilor de știință, a gânditorului (a se înțelege și a filosofului), în căutarea – adesea extrem de ostenitoare - a adevărului, munca scriitorului, a profesorului și a diplomatului; a omului de afaceri, a inginerului și arhitectului, și dacă mai este și război – Doamne, ferește-ne pe toți – când trebuie să prevadă ce s-ar putea întâmpla, să conducă oastea și mai ales să ia hotărâri, munca aceasta este mai grea decât cealaltă;

3. Munca vieții lăuntrice. Se consideră că este mai grea și anevoioasă, dacă se ia în serios viața lăuntrică. Să ne amintim de Sfântul Grigore, care ne învață că e mai mare truda de a lupta împotriva viciilor și patimilor de tot felul, decât a te osteni și asuda în munca trupească.

Cred că este bine să reamintim că munca fizică adunată cu cea intelectuală, cărturărească, ne duce la răsfățul bucuriei de a ne trezi în bucuria vieții lăuntrice, unde nu se face casă comună cu trândăvia.

Calinic Argeșeanul

În cele șase protopopiate din Arhiepiscopia Argeșului și Mscelului se desfășoară în această perioadă întâlniri ale cercurilor pastoral-misionare.
Copiii sunt un dar şi o binecuvântare de la Dumnezeu pentru familie şi societate, pe care trebuie să-i preţuim şi să-i educăm în duhul Evangheliei lui Hristos şi al valorilor creştine. Creşterea copiilor trebuie realizată cu iubire părintească şi responsabilitate maximă, prin rugăciune şi educaţie pentru fapte bune.
În cadrul proiectului "RO-RM, într-o singură inimă " dintre Grădinița cu Program Prelungit "Academia Piticilor "și IET nr. 2 Andrieș, cadrele didactice din Republica Moldova au ajuns la Curtea de Argeș, însoțite de primarul localității Bubuieci, domnul Igor Moraru.
Educaţia este darul cel mai de preţ pe care îl putem oferi copiilor noştri. Ea nu constă numai în a combate pornirile rele ale copilului, ci şi în a-l obişnui de mic să săvârşească binele.
În cele șase protopopiate din Arhiepiscopia Argeșului și Mscelului se desfășoară în această perioadă întâlniri ale cercurilor pastoral-misionare.
Într-una din zile, mergând la Patriarhia Română, pe Colina Bucuriei, cum a numit-o Părintele Patriarh Daniel, întâlnindu-mă cu Patriarhul Teoctist, îl aud, în rostirea sa inconfundabilă:
Acest mister al membrului-fantomă este foarte greu de explicat. Poate că vi s-a întâmplat, harnici cititori, ca să vedeți, uneori, prin spitale sau pe drumuri, câte un om (pe jumătate om – fizic vorbind), care nu are picioare sau mâini!
Când începi să trăiești din amintiri și mai ales când povestești: „cum mă bucur să mă trezesc”, ca în vremea lui Creangă, cei care te ascultă, cu o oarecare compasiune (milă), pe șoptite spun vecinului: „Se vede că a ajuns babalâc și că a dat în mintea copiilor!”
Uneori se aude, cum românii, la năduf și oftaturi, spun: „Nu te pune cu mintea prostului că e odihnită!” Parcă ar suna înfricoșător acest proverb spus pe scurt, așa cum sunt zicerile românilor, care au avut mari suferințe în decursul istoriei!
Până m-am învățat să scriu numele „îngerului păzitor” al omului, Hipotalamusul, îl tot asemuiam cu dihania pădurilor tropicale, hipopotamul, superbă creatură a Domnului Dumnezeu!

Informații de contact

phone Tel. / Fax: 0348401956;
arhiepiscopiaargesului @gmail.com

Prezentare

Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului este o eparhie din cadrul Mitropoliei Munteniei și Dobrogei a Bisericii Ortodoxe Române. Are sediul la  Curtea de Argeș și este condusă de Părintele Arhiepiscop Calinic Argeșeanul.

Social media

Sfanta Mucenita Filoteea, sinaxar