news        mail   location

 
 

După cum se știe, mai mult sau mai puțin, despre viața lăuntrică, nu se prea vorbește, rămânând o atitudine creștină de valoare, care se observă și se împărtășește cu mare grijă.

 

Dacă nu știm să ne ocrotim tezaurul de viață duhovnicească, vom ajunge săraci și dezgoliți de aura unei vieți care cere un efort major. Nu este de glumă când vrei să te arăți un model de viață aleasă, duhovnicească și bine ancorat în realitățile vieții, acum proaspătă și dinamică, în plină formare duhovnicească și civică.

Este frumoasă pornirea tinerilor pe drumul de spor duhovnicesc, cum a fost și la Curtea de Argeș, din partea elevilor de la Seminarul Teologic „Neagoe Vodă Basarab” acum ceva vreme, când ni se arăta că există bogăție de rugăciune, de Sfânta Liturghie, de evlavie și credință puternică. Nădejdea se vădea în numărul mare de candidați, pentru a fi aduși la Seminarul primenit cu forțe noi, elevi curați ca îngerii și profesorii puși să exceleze în munca didactică și de pregătire duhovnicească.

Cum cunoaștem pe cei care sunt pe drumul unei vieți lăuntrice autentice? Când pui o întrebare obișnuită, dar cu sensuri clare, auzim: Eu sunt mai mult decât folositor lui Dumnezeu, dacă m-a chemat la o lucrare specială. Iar pentru a ajunge la acest obiectiv, de lucrător în via Domnului, trebuie să-mi făuresc o temelie solidă de viață lăuntrică, adică viață aleasă și pregătire pentru a rezista zeci de ani pe Frontul Mântuitor. Este o șansă pentru noi de a primi binecuvântarea și ospățul Euharistic, atât de necesar unui drum complicat și anevoios, oricât ne-am avânta spre o lucrare susținută.

Nu avem nicio îndoială. Când punem mâna pe plug, să nu abandonăm, cu niciun preț, drumul deja croit spre Lumina lui Hristos Iisus! Viața lăuntrică este o lucrare la nivelul unei Academii duhovnicești. Este o ipostază necesară pentru dragostea de a cunoaște oamenii și viața lor plină de necunoscut și mistere. La vremea potrivită, Domnul Dumnezeu așează de strajă Țării pe Îngerii Săi, pururea neadormiți și repede săritori în ajutorul nostru de a trăi împreună Viața lăuntrică!

Calinic Argeșeanul

Paraclisul Universitar din municipiul Pitești și-a sărbătorit astăzi hramul închinat praznicului Întâmpinării Domnului. Construit în anul 2019 într-un spațiu pus la dispoziție de Rectoratul Universității Pitești, acest Sf â nt Altar de rugăciune este rezultatul dragostei, dărniciei și bunăvoinței mai multor oameni de bine din Județul Argeș și din alte locuri din țară.
În ziua de 2 7 ianuarie 2023, s-a desfășurat o nouă etapă a proiectului Campionii Bucuriei, din cadrul Protoieriei Topoloveni , în care parohiile din Cercul nr. I pastoral: Sfântul Calinic, Valea Mare, Enculești, Florica, Lescioarele, Izvorani, Târgul Dealului, Golești și Ștefănești , au dăruit alimente pentru cei cu venituri modeste.
Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului, Sectorul Învățământ și Activități cu Tineretul –Biroul de Cateheză a organizat o activitate educațional-catehetică și socială în Parohia Valea Danului.
Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului, Sectorul Învățământ și Activități cu Tineretul - Biroul de Cateheză a participat la activități educațional-catehetice în luna ianuarie, lună dedicată prin excelență Luceafărului poeziei românești, Mihai Eminescu, la Școala Gimnazială ”Gabriel Marinescu” Tigveni-centru și la Structura Bîrsești.
În ziua de cinstire a Sfinților Trei Ierarhi, obştea monahală a mănăstirii argeșene Robaia a fost binecuvântată prin prezența Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului. Cu această ocazie, foarte mulți credincioși au participat la Sfânta Liturghie oficiată în biserica mănăstirii de Ierarhul Argeșean, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.
Citesc și mă înminunez, cum Sfântul Vasile cel Mare, în Omilia sa „ Împotriva celor care se îmbată ”, se ține morțiș de cei care au obiceiul să se „îmbete”, deci nu spune nimic despre băutul sau gustatul de vin sau altă băutură îmbătătoare.
Se mai știe, dar ca să știe tot omul voi spune: înainte de a gusta un dezinfectant (o țuică – două, dacă poți duce!) trebuie să mănânci ceva și dacă nu ai, iei o felie de pâine sau un măr, că altcum stă pe așezătură.
Sfântul Vasile cel Mare, pentru mine și pentru cei ce-i cunosc viața sa, câtuși de fragmentar, a fost Sfântul Părinte care a postit cel mai mult dintre pământeni, vorbim de pământenii Vechiului Testament (Moise, Ilie, Ioan, prorocii și câți alții pe care noi nu-i mai știm pe nume nici azi. Cei din Noul Testament, o, Doamne Dumnezeule, doar Tu îi știi pe fiecare, cu ostenelile sale).
Spunea cineva, cam mucalit, că anume inși, cum aș fi și eu, scriu frumos despre post, despre rugăciune și despre viața de sfințenie, dar cu pusul în practică, parcă lucrurile rămân cam moarte.
Sfântul Vasile cel Mare ne îndeamnă: „Să ne bucurăm (să ne desfătăm) în Domnul”, cugetând la cuvintele Duhului Sfânt și primind poruncile și învățăturile mântuitoare, care ne îndreaptă sufletele.

Informații de contact

phone Tel. / Fax: 0348401956;
arhiepiscopiaargesului @gmail.com

Prezentare

Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului este o eparhie din cadrul Mitropoliei Munteniei și Dobrogei a Bisericii Ortodoxe Române. Are sediul la  Curtea de Argeș și este condusă de Părintele Arhiepiscop Calinic Argeșeanul.

Social media

Sfanta Mucenita Filoteea, sinaxar