news        mail   location

 
 

După ce Sfântul Neagoe Vodă Basarab, se adresează cu formularea „Iubitu mieu fiu” odraslei sale domneşti, arătându-i că este necesar să cântărească şi să laude neîncetat pe Dumnezeu cel mare şi bun şi milostiv şi ziditorul nostru cel înţelept, arată rând pe rând, rostul mădularelor noastre cu care ne-a înzestrat Dumnezeu şi fără de care am fi nişte nenorocite fiinţe mutilate.

 

Pregătiţi cu toate darurile lui Dumnezeu, Sfântul Neagoe Vodă Basarab ne îndeamnă, zicând:

„În sfintele şi dumnezeieştile biserici, aşijderea să aduceţi lui Dumnezeu jirtvă făr’ de sânge şi să vă priceştuiţi sfintelor celor făr’ de moarte dumnezeieştilor taini ale lui Hristo, are cu adevărat suntu trupul şi sângele Fiului lui Dumnezeu, ca deaca vă veţi priceştui cu sfântu Lui trup şi sânge, să împărăţiţi cu dânsu întru împărăţia Lui cea netrecătoare şi viaţa de veci, precum singur Domnul Hristos au zis: „Cela ce va mânca trupul mieu şi va bea sângile mieu, fiind vrednic, aceluia eu îi voi dărui viaţa de veci”[1].

Din textul de mai sus, vedem cum marele domnitor şi sfânt isihast, Neagoe Vodă Basarab, îndeamnă pe fiul său Theodosie şi pe toţi cei de azi ca să ne pregătim, cu multă grijă, de a ne „priceştui cu sfântul Lui trup şi sânge…”

Nu există nicio îndoială, că Sfântul Neagoe Vodă Basarab, avea o viaţă de creştin adevărat iar cunoştinţele sale teologice erau de primă mână. Referirile la Sfânta

Scriptură sunt foarte bogate. El împodobesc textul, dându-i autoritate biblică. Marele domnitor, credea şi trăia realităţile dumnezeieşti cu o intensitate deosebită. Ce pot însemna oare cuvintele, după ce a îndemnat la împărtăşirea cu Sfintele Taine: „să împărăţiţi cu dânsul întru împărăţia Lui cea netrecătoare şi viaţa de veci?”

Iar în imn de slavoslovie, Sfântul Neagoe Vodă Basarab, adaugă, plin de puterea Duhului Sfânt:

„Vezi mila lui Dumnezeu, vezi dragostea Lui cu care au iubit pre noi! Vezi darul Lui cu care ne-au dăruit! Cât iaste de multă mulţimea milelor Tale, Doamne![2] Că au urcat firea noastră cea omenească mai deasupra decât toate puterile cele cereşti. Dumnezeu s-au înălţat şi au şezut pre scaunul mării puterii Sale. Iar alte făpturi care suntu supt ceriu şi lucrurile ale lui Dumnezeu, toate suntu tocmiți şi rânduite în treaba şi în slujba neamului omenescu: soarile, luna, stelile, văzduhul, vântul, ploile, pământul şi marea şi toate cîte-s într-însa. Iar pre omul făcu-l vieţuitoriu şi împărat şi biruitor tuturor faptelor sale cîte sântu supt cer, şi încă nu numai atât; că-l făcu soţ şi moştean şi iubit fiiu şi-l dărui de fu Dumnezeu şi biruitor împărăţii Sale cei cereşti, cum iaste scris şi zice: „Fiţi sfinţi, cum suntu şi eu sfânt, fiţi dumnezei, cum suntu şi eu Dumnezeu![3] Şi iar mai zice: „Eu zis: toţi sunteţi dumnezei şi fiţi fiii Celui de sus, iar voi muriţi ca oamenii şi ca unul din domni cădeţi”[4].

Adâncimea Învăţăturilor lui Neagoe Vodă Basarab către fiul său Theodosie este indiscutabilă. Ne aflăm în faţa unui manual veritabil de înaltă teologie ortodoxă. Se vede limpede, că domnitorul isihast era, nu doar un teoretician ca mulţi alţii, ci un mare trăitor al realităţilor dumnezeieşti!

Calinic Argeșeanul, Sfântul Neagoe Vodă Basarab, Editura Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului, 2017

 

[1]Ioan 6,54.

[2]Ps. 30, 10.

[3]Levitic 20, 26.

[4]Ps. 81, 6.

În ziua de cinstire a Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou de la București, obștea monahală de la schitul argeșean Sfântul Mare Mucenic Pantelimon, aflat la cota 1000 pe Transfăgărășan, a primit în mijlocul ei pe Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Argeșului și Muscelului. Cu această ocazie, Ierarhul Argeșean a oficiat Sfânta Liturghie în paraclisul cu hramul Soborul Sfântului Ioan Botezătorul construit la demisolul noii biserici.
În ziua de cinstire a hramului închinat Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, credincioșii parohiei Găvana III din municipiul Pitești au avut bucuria de a-l avea în mijlocul lor pe Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului.
Moment simbolic în istoria poporului român, înscris în calendarul sărbătorilor noastre de suflet, ziua de 25 Octombrie este Ziua Armatei României, o zi de cinstire pentru eroismul si jertfele prin care, de-a lungul vremii, oştirea noastră şi-a îngemănat faptele de arme cu soarta neamului românesc, îndeplinindu-și misiunea nobilă de a apăra unitatea naţională și Biserica noastră strămoșească, precum şi integritatea teritorială a statului român.
Ziua Forțelor Armate Române a fost sărbătorită pentru prima dată la 2 octombrie 1951, iar din anul 1959 a fost stabilită ca zi aniversară ziua de 25 octombrie. Devenită simbol al tututor bătăliilor și eroilor neamului românesc, această zi a rămas întipărită în sufletele românilor ca zi în care țara își sărbătorește armate și pe cei care au fost în slujba acesteia.
În duminica a XXIII-a după Rusalii, obștea monahală a Mănăstirii Văleni a primit Arhiereasca Binecuvântare a Părintelui Arhiepiscop Calinic, care a oficiat în biserica mănăstirii, Sfânta Liturghie, dimpreună cu un sobor de preoți și diaconi.
După ce, în toamna anului 1916, trupele României, intrată în Primul Război Mondial de partea Antantei, dezrobiseră o parte a Transilvaniei, balanța războiului s-a întors brusc în defavoarea noastră. Coroana, Guvernul și o mare parte din instituții s-au retras în Moldova.
Sfântul Pavel, marele Apostol al neamurilor, cel care a călătorit până la al treilea Cer, din mila lui Dumnezeu, adresându-se creștinilor din Corint, le-a scris din adâncul inimii: „Nu știți oare că sfinții vor judeca lumea...și chiar pe îngeri?” (I Corinteni 6, 2-3).
Fiind la lucrările Sfântului Sinod, din decembrie 1989, auzeam că la Timişoara este mare tulburare. Era pe 17 decembrie. Se spărgeau vitrine, se vandaliza totul. Ion Cumpănaşu, Preşedintele Departamentului Cultelor, se dusese acolo de urgenţă ca să potolească pe credincioşii maghiari şi români, care apărau pe pastorul Laszlo Tokes.
Aminteam că, în ajun de Sfântul Nicolae, am încheiat cu lucrările la şantierele de zidire şi consolidare a bisericilor şi monumentelor istorice. Mănăstirea Brâncoveni, cu cel mai mare şantier din judeţul Olt, în timp de iarnă se „odihnea” pe dinafară. Pe dinlăuntru era ca şi în stupul cu albine.
În perioada celor cinci ani, cât am lucrat în Episcopia Râmnicului şi Argeşului, adică exact 60 de luni, din care 15 au fost iarnă, programul de restaurare, consolidare şi zidire nu înceta. Una din realizările cele mai mari şi valoroase a fost restaurarea picturii de la Mănăstirea Cozia.

Informații de contact

phone Tel. / Fax: 0348401956;
arhiepiscopiaargesului @gmail.com

Prezentare

Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului este o eparhie din cadrul Mitropoliei Munteniei și Dobrogei a Bisericii Ortodoxe Române. Are sediul la  Curtea de Argeș și este condusă de Părintele Arhiepiscop Calinic Argeșeanul.

Social media

Sfanta Mucenita Filoteea, sinaxar