news        mail   location

 
 

Cred nestrămutat, că cea mai critică situație din viața omului, critică? nu!, nenorocită de la un capăt la altul este atunci când noi rămânem singuri. Singuri în fața noastră înșine, în fața altor semeni ai noștri, oricare ar fi ei, de la rudenii până la prietenii cei mai apropiați, declarați și acceptați, este starea de înstrăinare, cea mai înspăimântătoare din câte pot fi pe pământ.

 

Așadar, dintr-o dată, simțim un gol imens pe dinlăuntru, o pustiire și o însingurare, fără a mai avea optimism, dorință de a mai trăi. Orice încercare se izbește de zidul deznădejdii și înstrăinarea apasă ca o piatră de moară asupra conștiinței și vieții noastre.

Ați simțit, uneori, acest sentiment straniu și tulburător? Am avut nefericirea aceasta de a ne întâlni cu pustiirea în toată goliciunea ei distrugătoare?

Ce putem face în asemenea împrejurări?

Stăm aplecați asupra noastră și așteptăm ca pustiirea să ne înghită ființa zdrobită de aceasta, adică de părăsirea Duhului Sfânt?

Când ne simțim atacați de pustiire, primul gând este ca să ne îndreptăm glasul către Domnul Dumnezeu și să-I cerem izbăvirea, începând cu rugăciunea cea dintâi: „Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindenea ești și toate le plinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, Vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea, și mântuiește, Bunule, sufletele noastre!”

Cerem „sălășluirea întru noi” a Duhului Sfânt, că de El suntem pustiiți! Ne-a părăsit! S-a săturat de noi! S-a săturat de păcatele și de neîndreptarea noastră!

Am cunoscut un om, un mare scriitor, care, atunci când am ajuns în Culmea Carpaților argeșeni, l-am auzit strigând, cu pumnii ridicați către Ceruri:

- M-ai părăsit, Dumnezeule! Vai sufletului meu! Nu mai pot scrie! Mi-ai luat harisma scrisului! Doamne Dumnezeule, nu mă părăsi! Iartă-mă!

Am rămas uluit! Nu mai auzisem astfel de rugăciune, strigăte, urlete … sunau munții, văile și cerurile, iar ecoul se multiplica vibrând culmile și adâncurile.

N-am mai uitat de atunci și până azi această rugăciune și iată că se împlinesc aproape 30 de ani! Gândul mi-a străbătut vreme de peste 3000 de ani, atunci când regele Manase, Împăratul Iudeilor, când era rob în Babilon, și-a îndreptat inima si glasul către Părintele Luminilor, zicând: „Că Tu ești Domnul cel Înalt, milosârd, îndelung-răbdător și mult-milostiv. Tu Doamne, după mulțimea bunătății Tale, ai făgăduit pocăință și iertare celor ce greșesc Ție. Ai pus pocăință asupra mea păcătosului, pentru că am greșit mai mult decât numărul nisipului mării...Și acum plec genunchii inimii, cerând bunătate de la Tine, pentru că Tu ești Dumnezeule, Dumnezeul celor ce se pocăiesc, și întru mine să arăți toată bunătatea Ta; și Te voi lăuda întotdeauna în zilele vieții mele, că pe Tine te laudă toată puterea îngerilor, în vecii vecilor!” (Rugăciunea Regelui Manase,  I, 7-15).

Când nu sunt singur?

Când mă îndrept în rugăciune, către Dumnezeul cel mult-milostiv!

Atunci nu mai suntem singuri!

Calinic Argeșeanul

Cu binecuvântarea și purtarea de grijă a Părintelui Arhiepiscop Calinic, în Biserica Sfântul Nicolae Domnesc, cu ocazia Festivalului Internațional: Nopțile de poezie de la Curtea de Argeș, a avut loc ceremonia anuală a primirii de noi membri în Academia Internațională Orient-Occident, precum și acordarea de premii și distincții, la ceas aniversar.
Să-l îmbrăcăm pe cel gol, să-l primim pe cel străin, să-l vizităm pe cel din temniță, să-l hrănim pe cel flămând, să-i dăm să bea celui însetat, ca să avem îndrăzneală și să primim iertarea păcatelor, dar și să ne facem părtași acelor bunuri care depășesc cuvântul și mintea omenească.
Pictura ajută la dezvoltarea fizică a copilului. În momentul în care copilul desenează sau pictează își antrenează abilitățile motorii fine. În acest fel, îi va fi mai ușor să facă activități care presupun un grad ridicat de finețe.
”Miluiește-mă Dumnezeule după mare mila Ta”. La fel și noi trebuie să miluim pe aproapele, cu cât mai multă milostivire este cu putință. Pentru că așa cum ne vom purta față de cei care sunt robi ca și noi în fața lui Hristos, la fel se va purta și Domnul față de noi.
Fa binele! Si din castigul pe care ti l-a dat Dumnezeu de pe urma muncii tale, da tuturor celor lipsiti, fara deosebire; nu te intreba cui sa dai si cui nu. Da tuturor, ca si Dumnezeu da tuturor din darurile sale, El face sa rasara soarele peste cei rai si pestei cei buni si da ploaie si peste cei drepti si peste cei pacatosi.
Creştinătatea din întreaga lume a auzit de inima şi sufletul de aur al slăvitului Neagoe Vodă Basarab, domnitor al Ţării Românești, unde bisericile şi mănăstirile primeau cu îndestulare, mila domnească a darnicului Neagoe Basarab.
Cum ne vom mai mira, că atunci când a fost chemat la domnia Ţării Româneşti, el a şi început zidirea Mănăstirii Argeşului, între anii 1512-1517 şi desigur continuarea zidirii Mănăstirii Dealu?
Pentru a vedea pe Dumnezeu este absolut necesar să trăim în bună pace cu toţi oamenii şi să avem sfinţenie în comportamentul nostru de fiecare zi. Cunoaşterea lui Dumnezeu, Care ne-a zidit din iubirea Sa veşnică, este suprema ştiinţă. Iar dacă facem binele, ne vom asemăna Împăratului Cel veşnic.
După ce Sfântul Neagoe Vodă Basarab, se adresează cu formularea „Iubitu mieu fiu” odraslei sale domneşti, arătându-i că este necesar să cântărească şi să laude neîncetat pe Dumnezeu cel mare şi bun şi milostiv şi ziditorul nostru cel înţelept, arată rând pe rând, rostul mădularelor noastre cu care ne-a înzestrat Dumnezeu şi fără de care am fi nişte nenorocite fiinţe mutilate.
Domnitorul Neagoe Vodă Basarab, sfântul de la începutul vieţii sale pământeşti, cu orice prilej din viaţa sa, aducea laudă şi mulţumire lui Dumnezeu. Ştia şi simţea în adâncul inimii sale, că mila lui Dumnezeu întrece orice închipuire. În rugă şi extaz, ca şi David proorocul, exclama: „Cât iaste de multă mulţimea milelor Tale, Doamne!”[1].

Informații de contact

phone Tel. / Fax: 0348401956;
arhiepiscopiaargesului @gmail.com

Prezentare

Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului este o eparhie din cadrul Mitropoliei Munteniei și Dobrogei a Bisericii Ortodoxe Române. Are sediul la  Curtea de Argeș și este condusă de Părintele Arhiepiscop Calinic Argeșeanul.

Social media

Sfanta Mucenita Filoteea, sinaxar