news        mail   location

 
 

Este trist să mergi, în prag de iarnă, pe alte coclauri, oricât ar fi de frumoase. Cunoştinţele mele, mai de sus şi mai de jos, unele mă încurajau, iar altele mă văicăreau, că mi se vor întâmpla mari nenorociri dacă merg, mai ales la Argeş, unde s-a auzit că mi s-a aprobat reşedinţă în Palatul Episcopal, construit de Carol I, în secolul al XIX-lea.

 

Profesorul Dimitrie Trică, s-a bucurat, dar cu rezerve mari.

- Părinte Costică, aşa-mi zicea mereu, chiar dacă eram călugărit cu numele Calinic, vreau să-ţi spun că trebuia să refuzi orice propunere la Argeş. Acolo-s lucrurile complicate. Eu răspund, la Consiliul de Stat, de Învăţământ, Sănătate şi Culte. De acolo vin cele mai multe reclamaţii şi anonime. Din întreaga ţară nu vin aşa de multe. Ce crezi? Nici dumneata n-ai să scapi! Vei avea mari necazuri! Cunosc foarte bine situaţia din întreaga ţară. Mergi într-un loc extrem de periculos.

Discursul lui Dimitrie Trică l-am luat cu titlul de inventar. Nu-mi mai păsa. N-am cerut nimic. Am fost chemat. Am răspuns. Îmi puneam nădejdea în Dumnezeu şi oamenii de bine. Parcă primejdia, pe care mi-o anunţa, începea să-mi fie dragă. Mă învăţasem cu situaţii crâncene.

- N-or fi ei mai răi ca alţii, i-am răspuns profesorului îngrijorat, c-o să mă „înfulece” argeşenii, cu fulgi cu tot. Voi vedea la faţa locului cum stau lucrurile.

La Mănăstirea Cernica atmosfera a început să se schimbe. Vedeam cum obştea aştepta să plec. Doreau  să-şi aleagă stareţ nou. Vorba cu mortul, care stă pe laiţă trei zile, şi oricât ţi-a fost de drag în viaţă, trebuie să-l ascunzi sub brazdă, în nădejdea învierii.

Ca să nu las lucrurile neisprăvite, am întocmit toate inventarele şi am încredinţat, printr-un proces verbal, rânduiala: ecleziarhului - responsabil cu bisericile, economului - cu averea gospodărească; secretarului - documentele şi registrele oficiale; muzeografului - muzeele; arhondarului - grijă cu primirea oaspeţilor; responsabilului cu cimitirul - documentele şi registrele oficiale; casierului - valorile în obiecte de metal preţios; contabilului - documentele la zi cu toate operaţiile financiare, pivnicerului - cu grija de vinul bun pentru Sfânta Împărtăşanie.

Toţi responsabilii au semnat de luare la cunoştinţă. Se cam strâmbau ei, ce e drept, dar n-au avut încotro. Eu nu mai puteam răspunde de nimic, din Mănăstirea Cernica. Iar de supărări nu avea nevoie nimeni, din nicio parte.

Mi-am luat un exemplar din documentul asigurator. Ei au primit sub semnătură, câte unul, ca să nu-şi uite responsabilităţile, de care cam doreau să fugă. Intuiam că vacanţa de la Cernica se va lungi. După cum a şi fost. A ţinut aproape trei luni şi jumătate. Timp destul ca situaţia din Mănăstirea Cernica să ajungă anapoda şi de râsul lumii.

Încet-încet, îmi făceam bagajele mele sărace în agoniseală pământească. Din când în când, în chilie, mă uitam pe peretele din Răsărit, unde erau câteva icoane. Sfântul Nicolae stătea alături de icoana Sfintei Filofteia, iar Sfântul Calinic îmi fascina privirea cu surâsul său diafan.

- Cred că ţi-am greşit ceva, Sfinte Calinic, de mă dai de lângă tine. M-a podidit plânsul. Printre lacrimi vedeam zâmbetul serafic, neschimbat al Sfântului Calinic, protectorul meu blând şi iertător. Plânsul mi-a mângâiat inima.

În altă zi, făcându-mi ruga de seară, mi-am dat seama că voi pleca pentru totdeauna din mănăstirea dragă sufletului meu. Căutam cu privirea la icoana Sfintei Filoteea. În gândul meu se strecurau speranţe noi.

- M-a trimis Sfântul Calinic la tine, Sfântă Filoteie! A văzut că trebuie să devin curat şi sensibil ca un prunc. În loc să-mi altoiască un toiag, mă încredinţează grijii tale argeşene.

A fost prima noapte când m-am odihnit sub licărirea candelelor, ce luminau faţa sfinţilor mei protectori!

A doua zi, văzând calendarul pe perete, mi-a venit în minte să închid ochii. Cu degetul întins, m-am apropiat de calendar. Mi-am zis că acolo unde se va opri degetul, aceea va fi ziua hirotonisirii întru arhiereu.

Când am deschis ochii, am citit: 17 noiembrie 1985, duminică, ziua Sfântului Grigorie Taumaturgul.

Patriarhul Iustin hotărăşte, spre bucuria mea, chiar ziua de 17 noiembrie, ca zi de hirotonie.

Vedeam o încurajare divină!

Aşa s-a închis ultima filă a volumului II din Toată vremea-şi are vreme, plin de drame şi un strop de bucurie!

Calinic Arhiepiscopul, Toată vremea-și are vreme, volumul al II-lea, Editura Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului, 2013.

Cu binecuvântarea și purtarea de grijă a Părintelui Arhiepiscop Calinic, în Biserica Sfântul Nicolae Domnesc, cu ocazia Festivalului Internațional: Nopțile de poezie de la Curtea de Argeș, a avut loc ceremonia anuală a primirii de noi membri în Academia Internațională Orient-Occident, precum și acordarea de premii și distincții, la ceas aniversar.
Să-l îmbrăcăm pe cel gol, să-l primim pe cel străin, să-l vizităm pe cel din temniță, să-l hrănim pe cel flămând, să-i dăm să bea celui însetat, ca să avem îndrăzneală și să primim iertarea păcatelor, dar și să ne facem părtași acelor bunuri care depășesc cuvântul și mintea omenească.
Pictura ajută la dezvoltarea fizică a copilului. În momentul în care copilul desenează sau pictează își antrenează abilitățile motorii fine. În acest fel, îi va fi mai ușor să facă activități care presupun un grad ridicat de finețe.
”Miluiește-mă Dumnezeule după mare mila Ta”. La fel și noi trebuie să miluim pe aproapele, cu cât mai multă milostivire este cu putință. Pentru că așa cum ne vom purta față de cei care sunt robi ca și noi în fața lui Hristos, la fel se va purta și Domnul față de noi.
Fa binele! Si din castigul pe care ti l-a dat Dumnezeu de pe urma muncii tale, da tuturor celor lipsiti, fara deosebire; nu te intreba cui sa dai si cui nu. Da tuturor, ca si Dumnezeu da tuturor din darurile sale, El face sa rasara soarele peste cei rai si pestei cei buni si da ploaie si peste cei drepti si peste cei pacatosi.
Creştinătatea din întreaga lume a auzit de inima şi sufletul de aur al slăvitului Neagoe Vodă Basarab, domnitor al Ţării Românești, unde bisericile şi mănăstirile primeau cu îndestulare, mila domnească a darnicului Neagoe Basarab.
Cum ne vom mai mira, că atunci când a fost chemat la domnia Ţării Româneşti, el a şi început zidirea Mănăstirii Argeşului, între anii 1512-1517 şi desigur continuarea zidirii Mănăstirii Dealu?
Pentru a vedea pe Dumnezeu este absolut necesar să trăim în bună pace cu toţi oamenii şi să avem sfinţenie în comportamentul nostru de fiecare zi. Cunoaşterea lui Dumnezeu, Care ne-a zidit din iubirea Sa veşnică, este suprema ştiinţă. Iar dacă facem binele, ne vom asemăna Împăratului Cel veşnic.
După ce Sfântul Neagoe Vodă Basarab, se adresează cu formularea „Iubitu mieu fiu” odraslei sale domneşti, arătându-i că este necesar să cântărească şi să laude neîncetat pe Dumnezeu cel mare şi bun şi milostiv şi ziditorul nostru cel înţelept, arată rând pe rând, rostul mădularelor noastre cu care ne-a înzestrat Dumnezeu şi fără de care am fi nişte nenorocite fiinţe mutilate.
Domnitorul Neagoe Vodă Basarab, sfântul de la începutul vieţii sale pământeşti, cu orice prilej din viaţa sa, aducea laudă şi mulţumire lui Dumnezeu. Ştia şi simţea în adâncul inimii sale, că mila lui Dumnezeu întrece orice închipuire. În rugă şi extaz, ca şi David proorocul, exclama: „Cât iaste de multă mulţimea milelor Tale, Doamne!”[1].

Informații de contact

phone Tel. / Fax: 0348401956;
arhiepiscopiaargesului @gmail.com

Prezentare

Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului este o eparhie din cadrul Mitropoliei Munteniei și Dobrogei a Bisericii Ortodoxe Române. Are sediul la  Curtea de Argeș și este condusă de Părintele Arhiepiscop Calinic Argeșeanul.

Social media

Sfanta Mucenita Filoteea, sinaxar