news        mail   location

 
 

Între două îmbolnăviri de moarte, Patriarhul Iustin, cu eforturi mari (se vedea starea şubredă a sănătăţii pe faţa lui crispată) a reuşit să treacă printre Scylla şi Caribda, trei candidaţi pentru arhierie: Ioan Mareş, preot văduv, pentru arhiereu vicar la Roman şi Huşi, Nifon Mihăiţă, ca episcop vicar patriarhal şi Calinic, ca arhiereu la Episcopia Râmnicului şi Argeşului.

 

Se impunea oficial ca episcopul Gherasim să-mi facă o recomandare ca să-i fiu ajutor în lucrarea eparhială.

- Ţine, Calinic, recomandarea cu lacrimi, a Episcopului Gherasim. N-a scăpat de îndrumarea Patriarhului Iustin.

Am fost chemaţi după aceea la Comisia Canonică pentru un interviu duhovnicesc. Nu m-am simţit prea bine, după ce-l văzusem pe bietul Gherasim strâns cu uşa iar eu eram obosit şi plictisit de presiunile ce mi s-au făcut. După cercetarea canonică, aud că mi s-a dat ca titulatură de arhiereu-vicar, numele de Argeşeanul. Asta m-a înviorat oarecum! Eram bucuros!

Ne-am pozat în faţa ceasului mare din holul Palatului Patriarhal. Parcă şi acum mă amuză gândul de atunci, când în sinea mea mi-am zis, că ne-a sunat ceasul la amândoi.

După cercetarea canonică aşteptam să fim chemaţi în Sala Sinodală, pentru a fi votaţi, în chip democratic şi pe faţă, prin ridicări de mână.

Se ştie că în vremea aceea, consimţământul regimului era absolut necesar. Nicio alegere de arhiereu nu era recunoscută decât prin Decret Prezidenţial al Consiliului de Stat, şi niciun preot nu funcţiona fără acea „decizie fermecată”, pe care o elibera Departamentul Cultelor.

Şedinţa Sinodului de la sfârşitul lunii septembrie se desfăşura greoi, fiind ordinea de zi încărcată, iar alegerea celor trei, s-a amânat la finalizarea lucrărilor.

La finalul alegerilor, seara, înainte de cină, Iustin Patriarhul, zice pentru urechile noilor aleşi.

- Mda! Voi ştiţi care este rânduiala. La masă nu se vine cu noi decât după ce veţi fi hirotoniţi arhierei.

- Avem ce mânca fiecare acasă! Vă mulţumim! Şi făcând plecăciune, dispar în mulţime spre uşa de la ieşire. Când să ies, după ce am mai primit felicitări, Mitropolitul Nicolae Corneanu, după ştiutul glas molcom, delicat şi fin ca mătasea de borangic, îmi spune:

- Preafericitul Patriarh, vă invită la masă.

- Să-i spuneţi că nu m-aţi găsit, îi zic eu repede, îndreptându-mă spre ieşire.

- Asta s-o spui dumneata, nu eu, îmi spune apăsat şi oarecum surprins de vorbele mele. Nu mi-am dat seama pe moment.

Şi aşa am luat drumul spre Cernica, fericit că am scăpat, oarecum, de stările oficioase care mă sufocau.

Calinic Arhiepiscopul, Toată vremea-și are vreme, volumul al II-lea, Editura Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului, 2013.

În ziua de cinstire a Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou de la București, obștea monahală de la schitul argeșean Sfântul Mare Mucenic Pantelimon, aflat la cota 1000 pe Transfăgărășan, a primit în mijlocul ei pe Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Argeșului și Muscelului. Cu această ocazie, Ierarhul Argeșean a oficiat Sfânta Liturghie în paraclisul cu hramul Soborul Sfântului Ioan Botezătorul construit la demisolul noii biserici.
În ziua de cinstire a hramului închinat Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, credincioșii parohiei Găvana III din municipiul Pitești au avut bucuria de a-l avea în mijlocul lor pe Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului.
Moment simbolic în istoria poporului român, înscris în calendarul sărbătorilor noastre de suflet, ziua de 25 Octombrie este Ziua Armatei României, o zi de cinstire pentru eroismul si jertfele prin care, de-a lungul vremii, oştirea noastră şi-a îngemănat faptele de arme cu soarta neamului românesc, îndeplinindu-și misiunea nobilă de a apăra unitatea naţională și Biserica noastră strămoșească, precum şi integritatea teritorială a statului român.
Ziua Forțelor Armate Române a fost sărbătorită pentru prima dată la 2 octombrie 1951, iar din anul 1959 a fost stabilită ca zi aniversară ziua de 25 octombrie. Devenită simbol al tututor bătăliilor și eroilor neamului românesc, această zi a rămas întipărită în sufletele românilor ca zi în care țara își sărbătorește armate și pe cei care au fost în slujba acesteia.
În duminica a XXIII-a după Rusalii, obștea monahală a Mănăstirii Văleni a primit Arhiereasca Binecuvântare a Părintelui Arhiepiscop Calinic, care a oficiat în biserica mănăstirii, Sfânta Liturghie, dimpreună cu un sobor de preoți și diaconi.
După ce, în toamna anului 1916, trupele României, intrată în Primul Război Mondial de partea Antantei, dezrobiseră o parte a Transilvaniei, balanța războiului s-a întors brusc în defavoarea noastră. Coroana, Guvernul și o mare parte din instituții s-au retras în Moldova.
Sfântul Pavel, marele Apostol al neamurilor, cel care a călătorit până la al treilea Cer, din mila lui Dumnezeu, adresându-se creștinilor din Corint, le-a scris din adâncul inimii: „Nu știți oare că sfinții vor judeca lumea...și chiar pe îngeri?” (I Corinteni 6, 2-3).
Fiind la lucrările Sfântului Sinod, din decembrie 1989, auzeam că la Timişoara este mare tulburare. Era pe 17 decembrie. Se spărgeau vitrine, se vandaliza totul. Ion Cumpănaşu, Preşedintele Departamentului Cultelor, se dusese acolo de urgenţă ca să potolească pe credincioşii maghiari şi români, care apărau pe pastorul Laszlo Tokes.
Aminteam că, în ajun de Sfântul Nicolae, am încheiat cu lucrările la şantierele de zidire şi consolidare a bisericilor şi monumentelor istorice. Mănăstirea Brâncoveni, cu cel mai mare şantier din judeţul Olt, în timp de iarnă se „odihnea” pe dinafară. Pe dinlăuntru era ca şi în stupul cu albine.
În perioada celor cinci ani, cât am lucrat în Episcopia Râmnicului şi Argeşului, adică exact 60 de luni, din care 15 au fost iarnă, programul de restaurare, consolidare şi zidire nu înceta. Una din realizările cele mai mari şi valoroase a fost restaurarea picturii de la Mănăstirea Cozia.

Informații de contact

phone Tel. / Fax: 0348401956;
arhiepiscopiaargesului @gmail.com

Prezentare

Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului este o eparhie din cadrul Mitropoliei Munteniei și Dobrogei a Bisericii Ortodoxe Române. Are sediul la  Curtea de Argeș și este condusă de Părintele Arhiepiscop Calinic Argeșeanul.

Social media

Sfanta Mucenita Filoteea, sinaxar