news        mail   location

 
 

În data de 4 iulie 2019 a avut loc ședința Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional Regional 2014-2020 (CMPOR) în municipiul Pitești, județul Argeș.

 La eveniment au participat reprezentanți ai Comisiei Europene, ai Autorității de Management pentru POR din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, ai consiliilor pentru dezvoltare regională, ai agențiilor pentru dezvoltare regională, precum și ai altor organizații relevante pentru implementarea politicilor de dezvoltarea regională.

 În cadrul evenimentului a fost analizat stadiul implementării POR, avându-se în vedere axele prioritare și tipurile de instrumente din cadrul Programului (ITI Delta Dunării, SUERD).

 Pe agenda evenimentului a fost inclusă și o vizită la proiectul de investiție cu titlul – „Restaurare, consolidare și punere în valoare a ansamblului palatului episcopal de la Curtea de Argeș, a clădirilor anexă, a bisericii de lemn „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”, a zidului de incintă, a rețelelor exterioare și construire punct de informare”, proiect aflat în curs de implementare, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, Apelul de proiecte POR 2016/5/5.1/1.

 Reprezentanți ai Comisiei Europene, ai Autorității de Management pentru POR din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, ai consiliilor pentru dezvoltare regională, ai agențiilor pentru dezvoltare regională, precum și ai altor organizații relevante pentru implementarea politicilor de dezvoltarea regională au vizitat ansamblul Mănăstirii Argeșului, fiind primiți de părintele consilier eparhial Michai Andrei și de doamna Urs Marilena, contabil șef, unde la acest moment sunt în desfășurare lucrări de consolidare și restaurare asupra a cinci monumente istorice: Palatul Episcopal; Paraclis; Clădiri anexă; Biserica de lemn ,,Intrarea în biserică” strămutată din satul Palanga, com. Amărăști, jud. Vâlcea și Zidul de incintă, părți componente ale ansamblului Mănăstirii Argeșului.

DSC0012 1575x1050  DSC0015 1575x1050  DSC0020 1575x1050  DSC0051 1575x1050 e1562595620207 

Informații de contact

phone Tel. / Fax: 0348401956;
arhiepiscopiaargesului @gmail.com

Prezentare

Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului este o eparhie din cadrul Mitropoliei Munteniei și Dobrogei a Bisericii Ortodoxe Române. Are sediul la  Curtea de Argeș și este condusă de Părintele Arhiepiscop Calinic Argeșeanul.

Social media

Sfanta Mucenita Filoteea, sinaxar