news        mail   location

 
 

RESTAURARE, CONSOLIDARE ȘI PUNERE ÎN VALOARE A ANSAMBLULUI PALATULUI EPISCOPAL DE LA CURTEA DE ARGEȘ, A CLĂDIRILOR ANEXĂ, A BISERICII DE LEMN „INTRAREA ÎN BISERICĂ A MAICII DOMNULUI”, A ZIDULUI DE INCINTĂ, A REȚELELOR EXTERIOARE ȘI CONSTRUIRE PUNCT DE INFORMARE

Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului, în calitate de Beneficiar în cadrul Contractul de finanțare nr. 792/07.12.2017 încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar, anunță finalizarea proiectului

<< Restaurare, consolidare și punere în valoare a Ansamblului Palatului Episcopal de la Curtea de Argeș, a clădirilor anexă, a bisericii de lemn „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”, a zidului de incintă, a rețelelor exterioare și construire punct de informare >>, cod SMIS: 118903, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, Apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/1.

Proiectul a avut o valoare totală de 21.910.156,11 lei din care finanțarea nerambursabilă a fost de 21.471.952,98 lei.

Obiectivul general al proiectului vizează impulsionarea dezvoltării municipiului Curtea de Argeș, a județului Argeș și a regiunii Sud Muntenia, cu accent pe creșterea importanței turismului cultural local, ca factor stimulator al dezvoltării economiei a regiunii Sud Muntenia, respectând principiile dezvoltării durabile și protecției mediului, prin activități de conservare, restaurare și menținere a patrimoniului cultural și al culturii tradiționale românești.

Pentru atingerea obiectivului general au fost stabilite următoarele obiective specifice ale proiectului: consolidarea, restaurarea a cinci monumente istorice: Palatul Episcopal, Paraclis, Clădiri anexă, Biserica de lemn ,,Intrarea în biserică” strămunată din satul Palanga, com. Amărăști, jud. Vâlcea și Zidul de incintă, părți componente ale ansamblului Mănăstirea Argeșului și punerea în valoare (valorificarea și promovarea durabilă) a ansamblului Mănăstirea Argeșului.

Ansamblul Mănăstirea Argeșului este unul dintre monumentele feudale românești foarte apreciat, atât în țară, cât și peste hotare. Ctitorie a domnului Țării Românești Neagoe Basarab (1512-1521), Mănăstirea Curtea de Argeș este o capodoperă a arhitecturii medievale, dar și una dintre cele mai valoroase construcții de arhitectură bisericească din România. Din necesitatea de a conserva și valorifica ansamblul Mănăstirea Argeșului, un loc încărcat de istorie, tradiţii şi legende, Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului a demarat în anul 2016 un proiect amplu pentru consolidarea, restaurarea și valorificarea turistică a acestuia.

În anul 2017 a fost obținută finanțarea pentru implementarea proiectului „Restaurare, consolidare și punere în valoare a Ansamblului Palatului Episcopal de la Curtea de Argeș, a clădirilor anexă, a bisericii de lemn „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”, a zidului de incintă, a rețelelor exterioare și construire punct de informare”.

Lucrările de consolidare, restaurare și valorificare turistică a Mănăstirii Argeșului, realizate în perioada 2017-2022, au făcut posibilă redarea publicului larg a unui obiectiv de patrimoniu cultural restaurat, conservat și amenajat corespunzător în vederea desfășurării unor funcțiuni adecvate, compatibile cu statutul de monument istoric, astfel încât să poată să își îndeplinească misiunea sa culturală, socială și educativă.

Tot în cadrul proiectului s-a realizat și digitizarea monumentelor istorice din cadrul Mănăstirii Argeșului.

Pentru digitizarea accesați acest link. :::..

Pentru turul virtual accesați acest link. :::..

banner regio sub

Restaurarea Palatului Episcopal de la Curtea de Argeș, Program Operațional Regional 2014-2020

Proiectul de finanțare pentru restaurarea Ansamblului Palatului Episcopal de la Curtea de Argeș a fost semnat

Vizita membrilor Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional regional 2014-2020


 

logo por

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.  

Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

banner regio sub

www.fonduri-ue.roregio.adrmuntenia.rofacebook.com/adrsudmunteniainforegio.rofacebook.com/inforegio.ro

Informații de contact

phone Tel. / Fax: 0348401956;
arhiepiscopiaargesului @gmail.com

Prezentare

Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului este o eparhie din cadrul Mitropoliei Munteniei și Dobrogei a Bisericii Ortodoxe Române. Are sediul la  Curtea de Argeș și este condusă de Părintele Arhiepiscop Calinic Argeșeanul.

Social media

Sfanta Mucenita Filoteea, sinaxar