news        mail   location

 
 

Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului prin Sectoarele Administrativ – Bisericesc și Învățământ și Activități cu Tineretul, organizează Examenul de capacitate preoțească – sesiunea primăvară 2022, pentru absolvenții Facultăților de Teologie Ortodoxă și pentru absolvenții cu atestat ai Seminariilor Teologice Ortodoxe, fii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului, care doresc să solicite un post clerical vacant, în vederea hirotoniei.

 

Acest demers are ca temei prevederile art. 123, alin. (1) din Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Românecare precizează că: Preoţii şi diaconii slujitori se recrutează dintre doctorii, absolvenţii de masterat şi licenţiaţii facultăţilor de teologie, specializarea Teologie pastorală, care au susţinut examenul de capacitate preoţească.

  • Cine poate candida. Condiții preliminare.

Pentru a putea participa la concurs, candidatul trebuie:

1.să aparțină canonic de Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului;

2.să fie absolvent al unei Facultăți de Teologie Ortodoxă;

3.să aibă promovat examenul de Licență;

  • Calendarul examenului

30 martie - 15 aprilie: înscrierea candidaților;

 

  • Locația

1.Depunerea și verificarea dosarelor se face la Secretariatul Centrului Eparhial al Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului, Bd. Basarabilor nr. 23, Municipiul Curtea de Argeș, Județul Argeș.

2.Probele de concurs (scris și oral) se vor susține în Sala Arhiepiscopiei Sfântul Ierarh Iachint - Mitropolitul Țării Românești, din incinta Protoieriei Pitești, str. Țepeș Vodă nr. 17, etaj 1, Municipiul Pitești, Județul Argeș.

***Atenție: Data examenului va fi comunicată fiecărui candidat înscris.

  • Înscrierea. Dosarul de înscriere va conține:

 

1. Dosar cu șină sau dosar plic;

2. Cerere tip, adresată Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, care va fi înregistrată la Secretariatul Centrului Eparhial. Cererea poate fi descărcată de pe site-ul Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului.

3. Recomandarea duhovnicului care va conține: a. caracterizare a candidatului; b. menționarea explicită, asumată în fața lui Dumnezeu, a lipsei impedimentelor canonice la hirotonie a candidatului; c. semnătura în clar și numărul de telefon al duhovnicului.

4. Curriculum Vitae tip Europass.

5. Copii după: - certificat de naștere; - certificat de botez; - carte de identitate; - certificat de căsătorie; - certificat de cununie religioasă.

6. Copii după actele de studii: - diplomă (sau adeverință) de Licență; - foaie matricolă.

7. Aviz psihologic cu mențiunea „apt pentru hirotonie”, însoțit de profilul psihologic. Aceste două documente vor fi eliberate de către un cabinet psihologic avizat în acest sens.

  • Desfășurarea examenului

Probele de concurs (scris și oral) vor urmări atât evaluarea cunoștințelor de Teologie, cât și competența candidaților de a folosi cunoștințele teologice (și cele generale) în contextul pastoral contemporan (inclusiv specificitatea pastorală a Eparhiei Argeșului și Muscelului).

Tematica, bibliografia și documentele tip necesare pentru Examenul de capacitate preoțească, sunt disponibile la Secretariatul Centrului Eparhial și la Oficiile Protoieriilor, și pot fi descărcate de pe site-ul Eparhial: https://arhiepiscopiaargesuluisimuscelului.ro/, secțiunea Cancelaria Arhiepiscopală, Administrativ-Bisericesc, secțiunea: Capacitate preoțească.

Bibliografia afișată este orientativă, desigur pot fi consultate și alte surse bibliografice de către candidați.

Contestații se pot depune numai la proba scrisă: candidații care contestă nota obținută pot opta pentru recorectarea lucrării de către o altă comisie. Contestațiile se depun la Secretariatul Centrului Eparhial conform calendarului.

  • Calculul mediei generale de titularizare. Valabilitate examen.

1.Nota examenului de capacitate:

- reprezintă media aritmetică a notelor celor două probe (scris și oral);

- Notă examen capacitate = (scris+oral)/2.

2.Vor fi declarați admiși candidații care obțin minim nota 6,00 la fiecare probă (scris și oral) și media examenului de capacitate minim 7,00.

3.Nota generală de titularizare (nota finală), reprezintă media aritmetică dintre: media celor patru ani de studii facultate (1), media examenului de licență (2) și media examenului de capacitate (3) - Medie generală titularizare = (medie studii + medie licență + notă capacitate)/3.

4.Valabilitatea examenului de capacitate preoțească este de un an de zile, iar pentru cei care au obținut media peste 9 (nouă), valabilitatea este de doi ani de zile.

                                               

Informații de contact

phone Tel. / Fax: 0348401956;
arhiepiscopiaargesului @gmail.com

Prezentare

Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului este o eparhie din cadrul Mitropoliei Munteniei și Dobrogei a Bisericii Ortodoxe Române. Are sediul la  Curtea de Argeș și este condusă de Părintele Arhiepiscop Calinic Argeșeanul.

Social media

Sfanta Mucenita Filoteea, sinaxar