news        mail   location

 
 

Uitându-ne pe harta Asiei Mici vom vedea că orăşelul Colose era situat la 200 km de oraşul Efes, care se lega de Capadocia. Locuitorii din Colose erau politeişti (se închinau la o droaie de zei).

 

Ei vorbeau limba greacă. La lucrarea de încreştinare a contribuit ucenicul Sfântului Pavel, Epafras, ajutat şi de Filimon, încurajaţi de Apostolul Pavel, care a stat o vreme îndelungată în Efes, între anii 53-56. Comunităţile creştine din orăşelele Colose, Laodiceea şi Ieropole se întăreau, autoritatea apostolică a Sfântului Pavel fiind deja recunoscută.

Când Pavel era în prima captivitate la Roma (61-63), ucenicul său, Epafras, îi face vizită la închisoare şi-l pune la curent cu anumite tulburări cauzate de unele erezii iudeo-gnostice care semănau confuzie printre cei convertiţi la creştinism. Ei susţineau că între Dumnezeu şi lume există o întreagă ierarhie de fiinţe intermediare numite eoni şi că Iisus Hristos ar fi una din aceste fiinţe. Sfântul Pavel va arăta că Iisus Hristos este persoană şi are un rol cosmic absolut, fiind superior oricărei făpturi, ca unul din Care toată făptură purcede, în Care se regăseşte şi-n Care îşi capătă mântuirea. Trăirea lăuntrică este o stare autentică prin care se deschide drumul spre Hristos şi se realizează mântuirea.

Dacă noi credem în Hristos cel înviat dintre cei morţi, atunci trebuie să ascultăm porunca: „Pe cele de sus căutaţi-le, acolo unde este Hristos şezând de-a dreapta lui Dumnezeu, la cele de sus cugetaţi, nu la cele de pe pământ, căci voi aţi murit, iar viaţa voastră este împreună cu Hristos ascunsă-n Dumnezeu. Când Hristos, viaţa noastră, Se va arăta, atunci şi voi împreună cu El vă veţi arăta întru slavă.”[1]

Să nu uităm sfătuirea Sfântului Pavel: „Aşadar, ca nişte sfinţi şi iubiţi aleşi ai lui Dumnezeu, îmbrăcaţi-vă cu simţăminte de îndurare, de bunătate, de smerenie, de blândeţe, de îndelungă răbdare, îngăduindu-vă unii pe alţii şi iertând unul altuia dacă are cineva vreo plângere împotriva cuiva; aşa cum Hristos v-a iertat vouă, tot astfel şi voi. Mai presus de toate acestea, îmbrăcaţi-vă întru iubire, care este legătura desăvârşirii!”[2]

Ajută-ne, Doamne Dumnezeule, ca-n inima noastră să domnească pacea lui Hristos şi să împlinim cu drag poruncile Tale!

Calinic Argeșeanul

 

[1] Coloseni 3, 1-14

[2] Coloseni 3, 12-14

Informații de contact

phone Tel. / Fax: 0348401956;
arhiepiscopiaargesului @gmail.com

Prezentare

Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului este o eparhie din cadrul Mitropoliei Munteniei și Dobrogei a Bisericii Ortodoxe Române. Are sediul la  Curtea de Argeș și este condusă de Părintele Arhiepiscop Calinic Argeșeanul.

Social media

Sfanta Mucenita Filoteea, sinaxar