news        mail   location

 
 

Iudita este o eroină a zbuciumatului popor evreu, care caută mântuirea peste tot.

Generalul Olofern va fi trimis de către regele Babilonului, Nabucodonosor, în fruntea unei uriaşe armate pentru a pedepsi pe Arpaxad, regele Mezilor, pentru că n-a vrut să-i fie aliat la răfuiala cu popoarele din vestul Eufratului.

Ajungând la hotarele Israelului, prin lipsa de apă, face presiuni asupra poporului pentru a se preda. Spaima era mare. Iudita, eroina care dă şi titlul cărţii, frumoasă peste măsură şi iscusită în cuvânt, îl îndeamnă la îmbătare, ospătând ca un viteaz. Adormind, capul îi zboară dintr-o lovitură de paloş. Armata asiriană, văzând capul generalului Olofern, purtat în vârful suliţei, a luat-o la fugă, astfel, criza poporului israelit tămăduindu-se de temerea morţii.

Atunci Iudita a început să cânte această cântare de mulţumire:

Începeţi Dumnezeului meu cântare-n timpane,

Cântaţi-I Domnului în ţimbale,

împletiţi-I psalm şi cântare,

înălţaţi-L şi cântaţi-I numele!

Că Domnul e Dumnezeu, ce zdrobeşte războaie,

că tabăra Şi-a pus-o în mijlocul poporului,

El m-a smuls din mâna prigonitorilor mei.

*

O jertă-nmiresmată nu-ţi este mare lucru,

şi mai puţin grăsimea din arderea de tot

dar mari vor fi de-a pururi cei ce se tem de Domnul!

Calinic Argeșeanul

Informații de contact

phone Tel. / Fax: 0348401956;
arhiepiscopiaargesului @gmail.com

Prezentare

Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului este o eparhie din cadrul Mitropoliei Munteniei și Dobrogei a Bisericii Ortodoxe Române. Are sediul la  Curtea de Argeș și este condusă de Părintele Arhiepiscop Calinic Argeșeanul.

Social media

Sfanta Mucenita Filoteea, sinaxar