news        mail   location

 
 

Cel care a scris Cartea Înţelepciunii lui Solomon, a fost un ilustru cunoscător şi mânuitor al limbii greceşti. Precizia şi eleganţa stilistică este o bucurie pe care o gustă cei care citesc cu evlavie, marea Carte a Înţelepciunii lui Solomon.

 

În cele 19 capitole ale Cărţii, vom găsi referiri la înţelepciunea care trebuie să guverneze viaţa omului. Se arată, după cum vedem din text, originea şi natura înţelepciunii, precum şi mijloacele de a o dobândi (în varianta Bartolomeu Anania).

Iată cum începe Cartea Înţelepciunii lui Solomon:

Iubiţi dreptatea, voi, cei care judecaţi pământul,

gânduri drepte să aveţi despre Domnul

şi căutaţi-L cu inima smerită,

că El Se lasă aflat de cei ce nu-L ispitesc

şi Se arată celor ce-şi păstrează credinţa în El,

Căci gândurile viclene îndepărtează de Dumnezeu,

iar puterea Lui, dacă-i ispită, îl mustră pe cel nemintos.

Înţelepciunea nu intră în sufletul viclean

şi nu sălăşluieşte în trupul supus păcatului,

Căci Duhul Sfânt, învăţătorul, fuge de vicleşug,

se retrage din faţa cugetelor nemintoase

şi se supără când nelegiuirea se apropie.

Căci Duhul Domnului umple lumea întreagă

şi El, Cel ce ţine laolaltă, cunoaşte orice şoaptă.

De aceea, grăitorul nedreptăţii nu se poate ascunde

şi dreptatea răzbunătoare nu-l lasă să-i scape.

Planurile nelegiuitului vor fi cercetate,

zvonul vorbelor sale vor merge până la Domnul

pentru ca nedreptăţile lui să-şi afle pedeapsa.”1

Speranţa noastră este mare, pentru că:

Tu întru toate, Doamne, Ţi-ai preamărit poporul

şi l-ai umplut de slavă,

Nicicând nu l-ai trecut cu vederea,

Ci-n toată vremea şi-n tot locul i-ai stat în ajutor!”2

Aşa s-a binecuvântat şi Poporul Ales al României!

Calinic Argeșeanul, Scrisoarea lui Dumnezeu, Editura Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului, 2016.

 

1 Înţelepciunea lui Solomon 1, 5, 7-9

2 Înţelepciunea lui Solomon 19, 22

Informații de contact

phone Tel. / Fax: 0348401956;
arhiepiscopiaargesului @gmail.com

Prezentare

Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului este o eparhie din cadrul Mitropoliei Munteniei și Dobrogei a Bisericii Ortodoxe Române. Are sediul la  Curtea de Argeș și este condusă de Părintele Arhiepiscop Calinic Argeșeanul.

Social media

Sfanta Mucenita Filoteea, sinaxar