news        mail   location

 
 

După cum se știe, mai mult sau mai puțin, despre viața lăuntrică, nu se prea vorbește, rămânând o atitudine creștină de valoare, care se observă și se împărtășește cu mare grijă.

 

Dacă nu știm să ne ocrotim tezaurul de viață duhovnicească, vom ajunge săraci și dezgoliți de aura unei vieți care cere un efort major. Nu este de glumă când vrei să te arăți un model de viață aleasă, duhovnicească și bine ancorat în realitățile vieții, acum proaspătă și dinamică, în plină formare duhovnicească și civică.

Este frumoasă pornirea tinerilor pe drumul de spor duhovnicesc, cum a fost și la Curtea de Argeș, din partea elevilor de la Seminarul Teologic „Neagoe Vodă Basarab” acum ceva vreme, când ni se arăta că există bogăție de rugăciune, de Sfânta Liturghie, de evlavie și credință puternică. Nădejdea se vădea în numărul mare de candidați, pentru a fi aduși la Seminarul primenit cu forțe noi, elevi curați ca îngerii și profesorii puși să exceleze în munca didactică și de pregătire duhovnicească.

Cum cunoaștem pe cei care sunt pe drumul unei vieți lăuntrice autentice? Când pui o întrebare obișnuită, dar cu sensuri clare, auzim: Eu sunt mai mult decât folositor lui Dumnezeu, dacă m-a chemat la o lucrare specială. Iar pentru a ajunge la acest obiectiv, de lucrător în via Domnului, trebuie să-mi făuresc o temelie solidă de viață lăuntrică, adică viață aleasă și pregătire pentru a rezista zeci de ani pe Frontul Mântuitor. Este o șansă pentru noi de a primi binecuvântarea și ospățul Euharistic, atât de necesar unui drum complicat și anevoios, oricât ne-am avânta spre o lucrare susținută.

Nu avem nicio îndoială. Când punem mâna pe plug, să nu abandonăm, cu niciun preț, drumul deja croit spre Lumina lui Hristos Iisus! Viața lăuntrică este o lucrare la nivelul unei Academii duhovnicești. Este o ipostază necesară pentru dragostea de a cunoaște oamenii și viața lor plină de necunoscut și mistere. La vremea potrivită, Domnul Dumnezeu așează de strajă Țării pe Îngerii Săi, pururea neadormiți și repede săritori în ajutorul nostru de a trăi împreună Viața lăuntrică!

Calinic Argeșeanul

Informații de contact

phone Tel. / Fax: 0348401956;
arhiepiscopiaargesului @gmail.com

Prezentare

Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului este o eparhie din cadrul Mitropoliei Munteniei și Dobrogei a Bisericii Ortodoxe Române. Are sediul la  Curtea de Argeș și este condusă de Părintele Arhiepiscop Calinic Argeșeanul.

Social media

Sfanta Mucenita Filoteea, sinaxar