news        mail   location

 
 

Deschizând Biblia, citim în Noul Testament, în scrisoarea adresată de Sfântul Apostol Pavel ucenicului său episcop, Timotei:

„Toată Scriptura este de Dumnezeu insuflată şi de folos spre învăţătură, spre mustrare, spre îndreptare, spre înţelepţirea cea întru dreptate”[1], iar Sfântul Apostol Petru ne arată că: „Niciodată proorocia nu s-a făcut din voia omului, ci oamenii cei sfinţi ai lui Dumnezeu au grăit purtaţi fiind de Duhul Sfânt.”[2]

Insuflarea Duhului Sfânt dă Sfintei Scripturi autoritate dumnezeiască. Însuşi Mântuitorul Hristos întăreşte aceasta, când zice despre Legea Vechiului Testament: „Amin zic vouă: Înainte de a trece cerul şi pământul, o iotă sau o cirtă din Lege nu va trece până ce vor fi toate.”[3]

Pentru a ne face o idee mai simplă, despre insuflarea lui Dumnezeu, putem deschide Biblia şi vom citi, în cartea Ieşirea, la capitolul 4, că atunci când Moise se plângea că îi este „limba încâlcită”, Dumnezeu a zis către el: „Cine i-a dat omului gură? Şi cine îl face mut sau surd, văzător sau nevăzător? Oare nu Eu, Dumnezeu? Şi acum, du-te: Eu sunt cel ce îţi voi deschide gura şi te voi învăţa ce să grăieşti.”[4]

În Noul Testament, Iisus Hristos, trimiţând pe Apostoli şi pe ucenicii Săi la propovăduire, le spune ca în toate împrejurările să aibă curaj: „Că nu voi sunteţi care vorbiţi, ci Duhul Tatălui vostru este care grăieşte întru voi”[5]; „Dar Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele Meu, Acela vă va învăţa pe voi toate şi vă va aduce aminte toate cele ce v-am spus Eu.”[6]

Din mărturiile Sfinţilor Părinţi, reamintim spusa Sfântului Irineu, că: „Sfânta Scriptură este desăvârşită, fiindcă este insuflată de Cuvântul şi de Duhul lui Dumnezeu”. Sfântul Clement Alexandrinul declară: „Gura Domnului, Duhul Sfânt, a rostit cuprinsul Sfintei Scripturi”.

Aşadar, să deschidem Biblia zilnic şi să citim scrisoarea mântuitoare a lui Dumnezeu trimisă nouă, oamenilor!

Calinic Argeșeanul

 

[1] II Timotei 3, 16

[2] II Petru 1, 21

[3] Matei 15, 18

[4] Ieşirea 4, 10-12

[5] Matei 10, 20

[6] Ioan 14, 26

Informații de contact

phone Tel. / Fax: 0348401956;
arhiepiscopiaargesului @gmail.com

Prezentare

Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului este o eparhie din cadrul Mitropoliei Munteniei și Dobrogei a Bisericii Ortodoxe Române. Are sediul la  Curtea de Argeș și este condusă de Părintele Arhiepiscop Calinic Argeșeanul.

Social media

Sfanta Mucenita Filoteea, sinaxar